“School en jeugdzorg zijn hier één”

24 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Begeleider met jeugd Het Reliëf

Wie door de gangen loopt van Het Reliëf, school voor speciaal onderwijs , valt het meteen op; wat is het hier rustig! Leerlingen komen kalm binnen, in de lesklokalen heeft iedereen zijn/haar aandacht bij de les.

Goed gedrag wordt hier beloond, legt directeur Carla Hilbink uit.  “Als kinderen jong zijn, kun je ze goed gedrag aanleren. Gedrag is kneedbaar. Een kind krijgt hier keer op keer de kans om het goede gedrag te vertonen, totdat het goede gedrag is ingesleten. Elk kind kan leren! Als het gedrag een kind belemmert om goed te leren, dan is het nodig om dat om te buigen.”


Carla Hilbink vervolgt: “We doen alles vanuit een positieve houding. De hele dag door kunnen leerlingen door ons worden “betrapt” op goed gedrag. Daar krijgen ze dan een beloning voor; een muntje dat ze in een buis op de gang mogen gooien. Als de buis vol is, wordt er iets leuks georganiseerd: extra speeltijd op het schoolplein of het bakken van een cake. Op het moment dat het kind zich het goede gedrag eigen heeft gemaakt, gaan we op zoek naar een passende basisschool. Jaarlijks kunnen zo’n vijftien tot twintig van de tweehonderd leerlingen terug naar het reguliere onderwijs.”


Het Reliëf (onderdeel van Attendiz) is een school voor kinderen met op dat moment ernstige gedragsproblemen. “Het topje” komt bij ons, legt Carla Hilbink uit. Leerkrachten worden hier ook niet zo maar alleen voor de klas gezet. Daar gaat maandenlange voorbereiding aan vooraf. Langzaam neemt de nieuwkomer het over van de ervaren leerkracht, die in de les blijft totdat de nieuwe leerkracht goed is ingewerkt. 

Nieuwe werkwijze is veel overzichtelijker

Het Reliëf is één van de vijf scholen in Enschede die sinds vijf jaar werken met “OnderwijsJeugdhulpArrangementen” (OJA’s). Op deze vijf scholen - basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs - is de jeugdhulp ín de school georganiseerd. In het gebouw zijn de hele dag door jeugdhulpverleners aanwezig. 


“School en jeugdzorg zijn hier één”, legt Carla uit. “Voorheen hadden we met heel veel verschillende hulpverleners en/of wijkcoaches van gemeenten te maken en met verschillende instanties, nu vaak alleen nog maar met mensen van zorginstelling Pluryn, hier op de school zelf. Dit is veel overzichtelijker. Het brengt rust. We kunnen gemakkelijk en snel opschalen als er meer hulp nodig is, en gemakkelijk en snel afschalen als er minder hulp nodig is. Daarmee voorkom je wachttijden.” 


Ook de leerkrachten zijn enthousiast. Docent Niels Luisman: “Kinderen krijgen zo echt wat ze nodig hebben, zonder dat er veel rompslomp omheen zit. Als leerkracht heb je één aanspreekpunt. Dat is veel fijner. Voor ouders is het ook prettiger. De hulp die hun kind nodig heeft, wordt onder schooltijd gefaciliteerd.” Cherish Sjaam, jeugdzorgcoördinator bij Pluryn, reageert: “We kunnen altijd even de klas in. Je ben nu echt dichter bij het gezin. We weten elkaar allemaal goed en snel te vinden.” 

Succesvol en goedkoper dan de oude aanpak

OJA is een vernieuwende aanpak die succesvol blijkt, en goedkoper dan de hulp in de oude situatie. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast. Vandaar dat het college van B en W van de gemeente Enschede heeft besloten de vernieuwende aanpak voort te zetten en per 1 januari 2025 uit te breiden naar nog twee andere scholen. 


Wethouder Jurgen van Houdt van onderwijs en jeugd: “We zijn er trots op de we in Enschede samen met jeugdhulpaanbieders Pluryn en Jarabee en onze onderwijspartners een aanpak hebben ontwikkeld waar kinderen en jeugdigen voordeel bij hebben. Deze aanpak draagt bij aan een gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen in onze mooie stad.”