Slimme camerasysteem bij fietstunnel niet in gebruik door technisch probleem

10 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De pilot met het slimme cameratoezicht bij de fietstunnel aan de Belgiëlaan in Enschede krijgt geen vervolg. De belangrijkste reden voor dit besluit is dat de pilot niet heeft geleid tot een betrouwbaar camerasysteem. Dit komt door een technisch probleem, dat zich lastig laat oplossen. Het systeem blijkt in een groot aantal situaties de app op de mobiel van de fietsers niet te herkennen bij het passeren van de tunnel. Hierdoor worden de camera’s niet ingeschakeld, wanneer dit wel zou moeten.

Het college van B&W heeft dan ook besloten om niet verder te gaan met het ontwikkelde camerasysteem uit de pilot. Dit betekent dat het camerasysteem wordt verwijderd bij de fietstunnel bij de Belgiëlaan en dat het systeem niet wordt uitgebreid naar de fietstunnel aan de Oude Dijk. Belangrijkste reden voor dit besluit is dat het systeem niet betrouwbaar genoeg is en dat het systeem ook in korte tijd niet betrouwbaar te maken is.

Onderzoek naar innovatieve techniek

Kunnen we met een innovatieve techniek op de mobieltjes en met slimme camera’s aan het begin en aan het einde van de fietstunnel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van fietsers vergroten? Met deze onderzoeksvraag is de gemeente Enschede de afgelopen jaren in samenwerking met professor Stramigioli van de Universiteit Twente aan de slag gegaan met een innovatieve pilot. In 2020 gaf het college de opdracht voor dit onderzoek. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten in en nabij de twee fietstunnels onder de A35. 

Alleen gebruikers worden gefilmd

Het principe van het slimme camerasysteem is dat het de mogelijkheid geeft om via een app op de telefoon toestemming te geven om gefilmd te worden bij het passeren van de tunnel. Alleen de gebruikers van de app worden dan gefilmd. Hierdoor zou het cameratoezicht een minder grote inbreuk maken op de privacy van alle mensen die door de tunnel gaan. Ook zou de app op de mobiel dan potentieel gevaarlijke situaties kunnen herkennen. Bijvoorbeeld als een fietser er veel langer over doet om door de tunnel te fietsen dan gebruikelijk. Tijdens de pilot bleek dat het systeem in een groot aantal situaties de app op de telefoon niet herkent bij het passeren van de tunnel. Hierdoor werden ook de camera’s niet geactiveerd.

Maatregelen om veiligheidsgevoel te verbeteren

De gemeente Enschede heeft in het verleden meerdere maatregelen genomen om het  veiligheidsgevoel van fietsers en wandelaars in en nabij de tunnel te verbeteren. Zo zijn er nabij de tunnels hogere lichtmasten geplaatst en is er extra inzet geweest van politie en toezichthouders.

‘Living lab’

De pilot met het slimme cameratoezicht is zelf ook een inspanning geweest om tegemoet te komen aan het veiligheidsgevoel. Hoewel de pilot helaas geen betrouwbaar systeem heeft opgeleverd dat rijp is voor implementatie, is met het ‘living lab’ in Enschede wel ervaring opgedaan. Deze ervaring en resultaten van de pilot kunnen gebruikt worden om een innovatief product voor de toekomst te ontwikkelen. De ontwikkelaars gaan wellicht door met het concept, alleen niet meer binnen het ‘living lab’ in Enschede.