Snel meer laadpalen in Enschede

28 juni 2022
Uitgelicht Nieuws
Elektrisch laden laadpaal

We krijgen snel meer laadpalen in de openbare ruimte van onze gemeente voor het opladen van elektrische auto’s. Op 28 juni besloot het college van B&W hiervoor beleidsregels vast te stellen.

Dit betekent dat we met ingang van 1 juli in ieder geval 34 laadpalen per jaar plaatsen, zonder dat inwoners of bedrijven een aanvraag hebben gedaan. Dit gebeurt op locaties waar volgens de gemeente behoefte aan oplaadpunten is. De afgelopen vier jaar heeft Allego laadpalen in de openbare ruimte geplaatst en vanaf 1 juli doet Vattenfall InCharge dit. Dit bedrijf heeft via de provincie Overijssel een vergunning gekregen voor de plaatsing van laadpalen in Oost-Nederland. In de beleidsregels staan onder meer afspraken over het gebruik van de palen en over de handhaving daarvan. Zo moet een elektrisch voertuig dat met een kabel is aangesloten op het oplaadpunt ook daadwerkelijk aan het laden zijn.

Publicatie strategische plankaart

Met ingang van 11 juli a.s. publiceren we een strategische plankaart met mogelijke locaties laadpalen. Inwoners en bedrijven kunnen hier reageren op de voorgestelde locaties en daarnaast zelf een aanvraag doen voor een laadpaal. Binnenkort organiseren we per stadsdeel ook bewonersavonden over dit onderwerp. Informatie daarover volgt via online kanalen en de huis-aan-huiskrant.