Snel tijdelijke opvang van 550 vluchtelingen in Enschede

12 juli 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Enschede maakt de opvang van maximaal 550 vluchtelingen mogelijk. De vluchtelingen worden eerst tijdelijk gehuisvest op het evenemententerrein bij de luchthaven (Vliegveldweg 345). De eerste vluchtelingen worden al snel verwacht.

Tijdelijke opvang

Het gaat hier om tijdelijke opvang op dezelfde locatie als waar begin 2022 vluchtelingen zijn opgevangen. In de tussentijd zoeken wij naar een geschikte plek voor een asielzoekerscentrum voor meerdere jaren. Deze opvang komt niet op de huidige plek (de voormalige aankomst- en vertrekhal) of de tijdelijke locatie.  De beslissing over die locatie valt na de zomer. Als de tijdelijke asielopvang geopend is, sluit de huidige crisisnoodopvang bij de luchthaven. De vluchtelingen uit de crisisnoodopvang verhuizen dan naar de tijdelijke opvang.

Kosten zijn voor COA

De kosten voor de tijdelijke en de structurele opvang zijn voor rekening van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Daar valt ook de inrichting en het beheer van de locatie onder. COA organiseert de medische zorg. De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor onderwijs aan de kinderen. 

Asielopvang crisis

Enschede biedt de tijdelijke en langdurige asielopvang voor maximaal 5 jaar. Na vier jaar volgt een evaluatie. 
Enschede draagt hiermee bij aan de oplossing van de asielcrisis. Met de opvang van 550 vluchtelingen levert de stad een stevig aandeel in het aanbod dat vanuit de regio en provincie kan worden gedaan aan de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De afspraken zijn vastgelegd in twee bestuursovereenkomsten. Het college van B en W besloot op 11 juli 2023 tot ondertekening van de twee bestuursovereenkomsten met het COA.  

Meer informatie vindt u op onze pagina Asielopvang.