Sociale kaart/overzicht algemene voorzieningen online

Professionals hebben al langere tijd behoefte aan een overzicht van algemene voorzieningen in Enschede.

Met dit overzicht kunnen ze inwoners wijzen op mogelijkheden die ze zelf kunnen benutten om hun zelfredzaamheid te verbeteren. Daarnaast is het handig dat inwoners dit overzicht zelf kunnen raadplegen om hun weg te vinden, voordat ze hulp van een professional inroepen. Inmiddels is het eerste overzicht van algemene voorzieningen te vinden op de website van Wijkteams Enschede.

Doorontwikkeling

De kaart is gebaseerd op de verschillende lijstjes met voorzieningen die uit de stadsdelen zijn opgehaald. Het is een eerste versie en deze is zeker nog niet compleet. Het is mogelijk binnen bepaalde categorie├źn te zoeken. Omdat de vraag van professionals naar deze kaart groot is, hebben we ervoor gekozen de sociale kaart voor hen vast online te zetten. Dan doen we praktijkervaring op. We gaan aan de slag met de doorontwikkeling. De komende zes maanden wordt gewerkt aan:

Actualisatie en beheer

Aanpassen aan wensen van inwoners en professionals
Koppelen aan andere informatiebronnen, zoals www.jijmaaktdebuurt.nl

Tips?

Opmerkingen, aanvullingen en onjuistheden zijn welkom bij Siline van der Linde (s.vanderlinde@enschede.nl). Rond 11 juli vindt op basis van de ontvangen input een actualisatieronde plaats. Dit zal begin september nog een keer gebeuren. Daarna wordt een definitieve inrichting van beheer en actualisatie bepaald