Speerpunt 1: Heb lef en wees er op tijd bij

Prioriteit 1: Stimuleren samen handelen

Een goed voorbeeld bij dit eerste speerpunt is het initiatief Kansrijke start. Kansrijke start is een landelijk actieprogramma waarin verschillende partijen krachten bundelen om (ongeboren) kinderen de best mogelijke start van het leven te bieden. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte, blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Daarom heeft de gemeente Enschede ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij het landelijke actieprogramma. Binnen het actieprogramma wordt gekeken naar kwetsbare doelgroepen. Hulp die geboden kan worden vanuit Kansrijke start kan bestaan uit onder andere het begeleiden van zwangere vrouwen, maar ook uit het voorkomen van (ongewenste) zwangerschappen door middel van anticonceptie. Landelijk is er voor dit programma een coalitie van partijen opgezet zoals de GGD en het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Lokaal moet er ook een coalitie worden gevormd.

Op dit moment zit Kansrijke start in Enschede in een opstartfase. Een tijd geleden is er door Healthy Pregnancy 4 All onderzoek gedaan naar zwangerschappen in Enschede. Dit onderzoek is nu uitgebreid door interviews te houden met verschillende betrokken professionals. Er is een eerste sessie geweest waarin de uitkomsten van de interviews gedeeld zijn en binnenkort vindt er nog zo’n sessie plaats. We willen dan een lokale coalitie gaan vormen met betrokkenen uit het sociale domein, het medische domein en idealiter een zorgverzekeraar.

Aandachtspunt

Op dit moment zijn ze bij Kansrijke start aan het puzzelen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen die hulp krijgen tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven daarna niet alsnog tussen wal en schip vallen voor ze in beeld zijn op school.