Spoorzone Hengelo-Enschede, dé toekomstige economische slagader van Twente

29 maart 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
treinrails

De colleges van B en W van Hengelo en Enschede hebben een gezamenlijke visie op de Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) aangenomen. In de visie staat beschreven hoe de twee steden samen willen bouwen aan de spoorzone Hengelo-Kennispark-Enschede.

 Het is de bedoeling om in een groen gebied dé economische slagader van Twente te creëren ‘waar knappe knoppen, vernieuwende ideeën en de volgende generatie technologische bedrijven samenkomen en willen blijven. 

De visie is een belangrijke stap in het gezamenlijke proces van Hengelo en Enschede om doelen van de steden te versnellen. De opgaven in het gebied zijn groot en gemeente overstijgend. Deze visie geeft richting op hoofdlijnen voor de lange termijn. Het gaat hierbij om mobiliteit, wonen, hightech bedrijvigheid, kennis en onderwijs. Dit zijn belangrijke thema’s voor het aantrekken en behouden van talent voor de regio. De visie is bovendien een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie van Enschede.

Wat SHE is

SHE is het gebied rondom de stations Hengelo, Kennispark en Enschede. SHE is het kloppend hart van Twente en de Euregio en vormt de ruggengraat van het stedelijke gebied van Hengelo en Enschede. SHE is meer dan een spoorzone. Het is een samensmelting van drie stationsgebieden in twee gemeenten tot één levendig stadsdistrict. Binnen deze internationale top-technologische regio wonen nu al ruim 240.000 mensen. Dit staat gelijk aan de 5e stad van Nederland. Het heeft daarmee de potentie om uit te groeien tot  een nieuwe kennismetropool van ons land. De ambitie is groot. Hengelo en Enschede trekken hierin de komende jaren samen op.

Wat SHE uniek maakt

Je vindt er het Kennispark, waar bedrijven en onderzoeksinstellingen samen werken aan innovatieve projecten en producten. Het is de thuisbasis voor de Universiteit Twente, een van de topuniversiteiten in Nederland op het gebied van technische wetenschappen en technologie. Ook vind je er Saxion Hogeschool en de vakopleidingen bij het ROC van Twente. In SHE vind je spin-offs, mobiliteit, bedrijvigheid en levendigheid. Je vindt er de grootste stedelijke ontwikkelingsprojecten van Oost-Nederland, die potentieel goed zijn voor duizenden nieuwe woningen in een stedelijke en dynamische woon-, werk en leefomgeving.

SHE is al volop in ontwikkeling

Wethouder Stedelijke ontwikkeling Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede legt uit dat een gezamenlijke visie een logische stap is: “In principe zijn we al jaren volop bezig in het gebied. Denk hierbij aan de ontwikkelingen binnen Centrumkwadraat waar we honderden nieuwe woningen toevoegen en de transformatie van Kennispark tot een innovatiedistrict waar verbinding en ontmoeting centraal staan. Omdat de opgaven onze gemeentegrenzen overstijgen, is het logisch de samenwerking met Hengelo nog verder te versterken.”

Wethouder Gerard Gerrits vult aan: “SHE is de verbindende factor tussen de steden Enschede en Hengelo. Het is geen project met alleen maar fysieke activiteiten. Het gaat juist om het verbinden van de bestaande kwaliteiten zoals het groene landschap in combinatie met de stedelijke dynamiek. Met SHE kunnen we Twente versterken als een aantrekkelijke regio om te wonen, werken en recreëren. En daarmee jong talent te behouden en aan te trekken.”

Startschot voor verdere samenwerking

De Visie Spoorzone Hengelo Enschede wordt behandeld in de raad van zowel Hengelo als Enschede. De visie is geen slotakkoord maar een startschot. De komende periode wordt SHE verder uitgebouwd. De visie wordt uitgewerkt in een of meerdere ruimtelijke plannen. En het wordt vertaald naar een langjarig investeringsplan. De vervolgstappen voor SHE agenderen ook een nieuwe fase voor de samenwerking tussen de gemeenten Hengelo en Enschede en de andere publieke en private partners. SHE gaat immers niet om mooie woorden, maar om Twentse daden. Met als doel drie stationsgebieden en twee steden om te vormen tot één visitekaartje voor top-technologisch Twente