Sport

Enschede is als dé sportstad van het oosten grensverleggend en ambitieus. Er is een vruchtbare samenwerking met alle sportverenigingen, hun enthousiaste vrijwilligers en met veel andere partners in de stad.

Sportaal zorgt voor de exploitatie van de sportaccommodaties en zwembaden en voor de uitvoering van het sportbeleid. Bij Sportaal kunt u terecht voor vragen over sport, het reserveren van een sportruimte en vragen over de zwembaden.

De Sportadviesraad is een zelfstandig adviesorgaan. De Sportadviesraad geeft advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.