Kunstgras nieuwsberichten

Nieuwsberichten over de kunstgrasvelden in Enschede en vragen over gezondheidsrisico's

Op 11 oktober 2017 schenkt het televisieprogramma Zembla opnieuw aandacht aan rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels op en onder sportvelden.

Wij willen u, zoals u van ons gewend bent, graag informeren over het standpunt van de gemeente Enschede.

Europese normering

De complexiteit van het onderwerp is groot. Verschillende onderzoeken, adviezen en normen. Het lijkt er nu op dat de Europese Commissie een eenduidige normering wil gaan invoeren. Dat vinden wij een goed voornemen, omdat daarmee in ieder geval het verschil van mening op dat punt wordt weggenomen. Echter hoe deze normering eruit gaat zien en of er gevolgen zullen zijn, is in deze fase nog niet duidelijk.

Spelen op kunstgras is veilig 

Zoals wij tot op heden steeds hebben gedaan, volgen wij ook nu de lijn van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het RIVM. Die is dat het onderzoek van het RIVM heeft aangetoond “dat het spelen op kunstgras met SBR als veilig bestempeld kan worden. Een nieuwe norm zal aan de uitkomsten van het RIVM-onderzoek niets afdoen.”

De VSG verwacht dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu met een voorstel komt, hoe om te gaan met de aanstaande veranderende Europese normering. Dat zien wij met belangstelling tegemoet. Het college volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

De berichtgeving in de media en de mededeling van de VSG zijn voor ons geen aanleiding om het standpunt t.a.v. het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat te wijzigen.

Heeft u specifieke vragen voor Enschede, bel dan met Sportaal telefoon 053 - 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl.

Wij blijven er voor zorgen dat u steeds op de hoogte wordt gehouden van actuele ontwikkelingen. U kunt ook op de websites van de VSG, de KNVB en het RIVM actuele informatie vinden.

Update 3 maart 2017

Update 16 februari 2017

20 december 2016: Sporten op rubbergranulaat is veilig

Update 29 november 2016 (inclusief een lijst van kunstgras- en speelveldjes)

Update 28 november 2016 

Update 10 november 2016 

7 oktober 2016: Voetbalkunstgrasvelden en vragen over gezondheidsrisico's