Sportadviesraad


Vergadering Sportadviesraad woensdag 20 september 2017

Woensdag 20 september 2017 komt de Sportadviesraad weer bijeen. De Sportadviesraad is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en richt zich op de sport.

De vergadering is openbaar. Aanvang is 17.00 uur, locatie het Stadskantoor aan de Hengelosestraat.

Op de agenda staat onder andere Advisering Zwembadvisie en Website Sportadviesraad.

PDFSportadviesraad agenda 20 september 2017.pdf

Volgende vergaderdata 2017

 • woensdag 22 november: 17.00 uur

Missie Sportadviesraad

De missie van de Sportadviesraad is het bijdragen aan een zo optimaal mogelijk sportklimaat in de gemeente Enschede. Met dat als doel geeft de Sportadviesraad gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over het te voeren sportbeleid. De Sportadviesraad geeft bij haar advisering inhoud aan de volgende aandachtsvelden:

 • jeugd;
 • ouderen;
 • migranten;
 • gehandicapten;
 • onderwijs en sport;
 • buitensportaccommodaties, binnensportaccommodaties, zwembaden;
 • ruimtelijke ordening;
 • commerciële sport en topsport.

De sportadviesraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Joris van de Schilde-Hagg. Voor meer informatie over de Sportadviesraad kunt u bij hem terecht via mail: j.vd.schilde@enschede.nl

Leden Sportadviesraad

De leden van de Sportadviesraad worden benoemd door het college van B&W. Zij hebben een onafhankelijke positie op basis van (ervarings)deskundigheid. Zij zijn geen afgevaardigden of vertegenwoordigers van sportverenigingen of belangenorganisaties.

 • Malou ter Laak: voorzitter
 • Jan Bijvank: lid
 • Kevin Tuin: lid
 • Sven Laudy: lid
 • Hans Groote Haar: lid
 • Harry Dost: lid

Reglement Sportadviesraad

PDFreglement-sportadviesraad.pdf