Sportbeleid

Enschede en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar liefst 82% van de Enschedese bevolking vindt zelf actief sporten een leuke bezigheid. Bij de jeugd is dat zelfs 90%. Bovendien draagt sporten bij aan een betere gezondheid en sociale contacten. De gemeente Enschede zet sport in als middel bij gezonde leefstijl, sociale binding, talentontwikkeling, onderwijs, participatie en zorg. Want: sport helpt ook de samenleving vooruit!

In de sportnota 2015-2018 “Sportief werken aan je gezondheid!” is aangegeven welke doelen de gemeente nastreeft in het sportbeleid, welke uitgangspunten belangrijk zijn en wat zij de komende jaren gaat doen op het gebied van sport.

Daarnaast is er een korte samenvatting van de Sportnota beschikbaar.

PDFsportnota-2015---2018-samenvatting.pdf

Sportaanbod

Enschede kent een bloeiend sportleven. Door de hele stad verspreid, maar ook daarbuiten en op de campus van de Universiteit Twente, is gelegenheid tot het beoefenen of bekijken van een kleurrijk palet aan sporten. Maar liefst 63 takken van sport! Daarnaast biedt het groene buitengebied talloze mogelijkheden voor recreatie, voor onder andere wandelaars, nordic walkers, hardlopers, fietsers, hardlopers, mountainbikers en golfers.

Op de website van Sportaal vind je een overzicht van het sportaanbod en sportaccomodaties in Enschede.

Sportaal

Sportaal is het centrale aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op sporten in Enschede. Sportaal voert onder andere het sportbeleid van de gemeente Enschede uit en zorgt voor de exploitatie van de sportaccommodaties en zwembaden. Hierdoor blijft de band tussen de gemeente en het sportbedrijf hecht en kan tegelijkertijd de uitvoering dichter bij de sport worden opgepakt. De gemeente stelt de huurtarieven van de zwembaden en sportaccommodaties vast. En het toetsen en vaststellen van subsidies aan sportverenigingen blijft ook een taak van de gemeente.