Sportadviesraad

Vergadering Sportadviesraad woensdag 14 september 2016

Woensdag 14 september 2016 komt de Sportadviesraad weer bijeen. De Sportadviesraad is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en richt zich op de sport.

De vergadering is openbaar. Aanvang is 17.00 uur, locatie het Stadskantoor aan de Hengelosestraat.

Missie Sportadviesraad

De missie van de Sportadviesraad is het bijdragen aan een zo optimaal mogelijk sportklimaat in de gemeente Enschede. Met dat als doel geeft de Sportadviesraad gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over het te voeren sportbeleid. De Sportadviesraad geeft bij haar advisering inhoud aan de volgende aandachtsvelden:

 • jeugd;
 • ouderen;
 • migranten;
 • gehandicapten;
 • onderwijs en sport;
 • buitensportaccommodaties, binnensportaccommodaties, zwembaden;
 • ruimtelijke ordening;
 • commerciële sport en topsport.

De sportadviesraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Joris van de Schilde-Hagg. Voor meer informatie over de Sportadviesraad kunt u bij hem terecht via mail: j.vd.schilde@enschede.nl

Leden Sportadviesraad

De leden van de Sportadviesraad worden benoemd door het college van B&W. Zij hebben een onafhankelijke positie op basis van (ervarings)deskundigheid. Zij zijn geen afgevaardigden of vertegenwoordigers van sportverenigingen of belangenorganisaties.

 • Malou ter Laak: voorzitter
 • Jan Bijvank: lid
 • Claudia van der Hulst: lid
 • Sven Laudy: lid
 • Demian Roelofs: lid
 • Harry Dost: lid

Reglement Sportadviesraad