Spreekuur stadsbouwmeesters welstandseisen

Als u gaat bouwen, verbouwen of reclame gaat plaatsen, moet u vaak een omgevingsvergunning aanvragen. Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u advies vragen van de stadsbouwmeesters. Zij kijken of uw plannen aan de welstandseisen voldoen. Het advies is gratis.

Wat moet u weten

De stadsbouwmeesters kijken of uw bouwwerk of reclame past in de omgeving. Ook kijken ze naar het materiaal en de kleur die u wilt gebruiken. Het is daarom belangrijk om bouwtekeningen en foto’s mee te sturen, bijvoorbeeld van:

  • Dakpannen
  • Stenen
  • Het bestaande bouwwerk

Voordelen

Het is verstandig om contact op te nemen met de stadsbouwmeesters voor u een vergunning aanvraagt. U bespaart dan vaak veel tijd en geld. De stadsbouwmeesters bekijken of uw plannen aan de welstandseisen voldoen. De stadsbouwmeesters maken voor u geen ontwerp of bouwtekening. Zij kunnen u wel voorbeelden laten zien en advies geven.

Let op: bij de beoordeling van een ingediend bouwplan of verzoek om reclamevergunning is soms advies nodig. Dan betaalt u wél de kosten voor dit advies van de stadsbouwmeesters. Deze kosten brengt de gemeente in rekening via de leges voor de bouw- of reclamevergunning. Daarom kunt u beter vooraf advies vragen. 

Afspraak maken

  • Het spreekuur is telefonisch of online op dinsdag tussen 9.30 en 11.30 uur.
  • Het spreekuur is alleen op afspraak. Bel met 053 - 481 71 00 om een afspraak te maken.
  • Elke afspraak duurt 15 minuten. Het kan zijn dat u meer tijd nodig heeft om uw plan te bespreken. Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak.
  • Nadat u de afspraak heeft gemaakt, ontvangt u van ons een e-mail. Daarin staat welke gegevens u ter voorbereiding op de afspraak aan ons moet sturen.

Meesturen

Ter voorbereiding op de afspraak vragen wij u zoveel mogelijk gegevens op te sturen:

  • Foto’s van de huidige situatie, ook van de omgeving
  • Tekening, bouwtekening of schets van de gewenste situatie
  • Voorbeelden van te gebruiken kleuren

Deze gegevens stuurt u naar spreekuurwelstand@enschede.nl. Uiterlijk op maandag (vóór 12.00 uur) in de week van de afspraak.