Spreekuur stadsbouwmeesters welstandseisen

Als u gaat bouwen, verbouwen of reclame gaat plaatsen, moet u vaak een omgevingsvergunning aanvragen. Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u advies vragen van de stadsbouwmeesters. Zij kijken of uw plannen aan de welstandseisen voldoen. Het advies is gratis.

Wat moet u weten

De stadsbouwmeesters kijken of uw bouwwerk of reclame past in de omgeving. Ook kijken ze naar het materiaal en de kleur die u wilt gebruiken. Het is daarom belangrijk om de bouwtekeningen en foto’s van bijvoorbeeld dakpannen, stenen of het bestaande bouwwerk mee te sturen.

Afspraak maken

  • Het spreekuur is alleen op afspraak en vindt telefonisch of digitaal plaats op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur
  • Elke afspraak duurt 15 minuten. Heeft u meer tijd nodig om uw plan te bespreken dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak
  • Een afspraak maakt u via telefoonnummer 053 - 481 71 00
  • Nadat u de afspraak gemaakt heeft voor het telefonische spreekuur ontvangt u van ons een e-mail met instructies welke gegevens u ter voorbereiding op de afspraak aan ons moet sturen

Voordelen

U bespaart veel tijd en geld door contact op te nemen met de stadsbouwmeesters voordat u een vergunning aanvraagt. Zij bekijken of uw plannen aan de welstandseisen voldoen. De stadsbouwmeesters maken voor u geen ontwerp of bouwtekening. Zij kunnen u wel voorbeelden laten zien en advies geven. Zo kijken ze of het bouwwerk stedenbouwkundig past in de omgeving. Ook kijken ze naar het te gebruiken materiaal en de kleur.

Als bij de beoordeling van een ingediend bouwplan of verzoek om reclamevergunning alsnog advies nodig is van de stadsbouwmeesters, dan betaalt u hier kosten voor. Deze kosten brengt de gemeente in rekening via de leges voor de bouw- of de reclamevergunning.

Meesturen

Ter voorbereiding op de afspraak verzoeken wij u zoveel mogelijk gegevens aan ons te sturen:

  • Foto’s van de huidige situatie, ook van de omgeving
  • Tekening, bouwtekening of schets van de gewenste situatie
  • Voorbeelden van te gebruiken kleuren

Deze gegevens stuurt u naar spreekuurwelstand@enschede.nl uiterlijk de maandag voorafgaand aan de afspraak vóór 12.00 uur.