Stadsbeek

Online informatiebijeenkomst Stadsbeek Elferinksweg

Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij momenteel geen fysieke informatiebijeenkomst houden. Daarom informeren wij u via een online videopresentatie. In onderstaande video leggen wij u het project Stadsbeek Elferinksweg uit. Het ontwerp en de faseringstekening vindt u onder de video en kunt u op deze manier beter bekijken dan in de video. Heeft u vragen? Mail deze dan naar stadsbeek@enschede.nl.

Planning en ontwerp

Bekijk hieronder de faseringstekening met planning en het ontwerp van Stadsbeek Elferinksweg. 

PDFFaseringstekening Stadsbeek Elferinksweg.pdf

PDFOntwerp Stadsbeek Elferinksweg.pdf

Waarom project Stadsbeek?

Het project Stadsbeek pakt de wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld aan. Deze wateroverlast ontstaat door hevige regenval en hoge grondwaterstanden. Door de klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Daarom wordt de Stadsbeek aangelegd. Al het regenwater wat valt, voert de beek af. Daarnaast komen er bergingsplekken voor regenwater en drainageleidingen, zodat ook grondwateroverlast wordt aangepakt. 

Aanleg Stadsbeek

Het deel Bruggertstraat-Rembrandtlaan is af en de werkzaamheden aan de B.W. ter Kuilestraat zijn voor de zomervakantie afgerond. Na de zomervakantie starten de werkzaamheden op de kruising B.W. ter Kuilestraat met de Elferinksweg. De werkzaamheden gaan daarna verder de Elferinksweg in tot de Tweede Emmastraat. 

Drie maatregelen om de waterproblemen aan te pakken

Dit project bestaat uit onderstaande drie maatregelen om de waterproblemen in één keer goed aan te pakken:

  • we leggen drainageleidingen aan om de grondwaterstand te verlagen
  • we leggen een beek aan, die het regenwater en drainagewater afvoert
  • we zorgen voor bergingsplekken waar het regenwater langer wordt vastgehouden.

De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

Voor meer informatie, bekijk de verschenen nieuwsbrieven:

PDFNieuwsbrief 1 Stadsbeek februari 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 2 Stadsbeek april 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 3 Stadsbeek juli 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 4 Stadsbeek september 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 5 Stadsbeek december 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 6 Stadsbeek april 2016.pdf

PDFNieuwsbrief 7 Stadsbeek Juli 2016.pdf

PDFNieuwsbrief 8 Stadsbeek Maart 2017.pdf

PDFNieuwsbrief 9 Stadsbeek Juli 2017.pdf

PDFNieuwsbrief 10 Stadsbeek februari 2018.pdf

PDFNieuwsbrief 11 Stadsbeek juni 2018.pdf

PDFNieuwsbrief 12 Stadsbeek december 2018.pdf

PDFNieuwsbrief 13 Stadsbeek april 2019.pdf

PDFNieuwsbrief 14 Stadsbeek december 2019.pdf

PDFNieuwsbrief 15 Stadsbeek juni 2020.pdf

De beek wordt weer aangelegd zoals hij vroeger ook ongeveer liep.

Heeft u vragen over het project Stadsbeek?

Neemt u dan contact op met Leefomgeving, telefoon 053 481 76 00. Of stuur een mail naar stadsbeek@enschede.nl met uw naam en adres. 

Meer informatie over de Stadsbeek? 

Stadsbeek_lang-v2 from Twinsense Online BrandExcitement on Vimeo.