Stadsbeek

Met de aanleg van de Stadsbeek in Enschede is een oplossing gevonden die bestendig is tegen (toekomstige) klimaatveranderingen. Door klimatologische veranderingen zullen er meer hetere zomers zijn en daardoor extremere regenbuien. Het is noodzakelijk om extra afvoercapaciteit voor regenwater te realiseren, daarom wordt er een beek aangelegd dat water kan afvoeren. Daarnaast worden er bergingsplekken voor regenwater en drainageleidingen aangelegd, zodat ook grondwateroverlast wordt aangepakt.”

Wat is er al gebeurd?

In de wijken Pathmos en Stadsveld is sprake van overlast door hoog grondwater en van overlast bij hevige regenval. Om een goed beeld te krijgen van de problemen, heeft de gemeente Enschede vorig jaar een enquête gehouden, 75 huisbezoeken afgelegd en een grondboring uitgevoerd. Tijdens drie bijeenkomsten in februari werd informatie over het project Stadsbeek gegeven. 

Wat gaan we doen?

Dit project bestaat uit onderstaande drie maatregelen om de waterproblemen in één keer goed aan te pakken:

  • we leggen drainageleidingen aan om de grondwaterstand te verlagen
  • we leggen een beek aan, die het regenwater en drainagewater afvoert
  • we zorgen voor bergingsplekken waar het regenwater langer wordt vastgehouden.

De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

Voor meer informatie, bekijk de verschenen nieuwsbrieven:

PDFNieuwsbrief 1 Stadsbeek februari 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 2 Stadsbeek april 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 3 Stadsbeek juli 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 4 Stadsbeek september 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 5 Stadsbeek december 2015.pdf

PDFNieuwsbrief 6 Stadsbeek april 2016.pdf

PDFNieuwsbrief 7 Stadsbeek Juli 2016.pdf

PDFNieuwsbrief 8 Stadsbeek Maart 2017.pdf

PDFNieuwsbrief 9 Stadsbeek Juli 2017.pdf

PDFNieuwsbrief 10 Stadsbeek februari 2018.pdf

PDFNieuwsbrief 11 Stadsbeek juni 2018.pdf

PDFNieuwsbrief 12 Stadsbeek december 2018.pdf

PDFNieuwsbrief 13 Stadsbeek april 2019.pdf

De beek wordt weer aangelegd zoals hij vroeger ook ongeveer liep.

Planning

Het totale project wordt in fases uitgevoerd en ongeveer vijf jaar in beslag nemen. We proberen uw wijk in die periode zo goed mogelijk bereikbaar te houden

Heeft u vragen over het project Stadsbeek?

Neemt u dan contact op met Leefomgeving, telefoon 053 481 76 00. Of stuur een mail naar Leefomgeving@enschede.nl met uw naam, adres en de vermelding ‘Stadsbeek’.

Meer informatie over de Stadsbeek? 

Stadsbeek_lang-v2 from Twinsense Online BrandExcitement on Vimeo.