Stadsdeel Noord actiepunten 2023

Tekst uit infographic Stadsdeel Noord actiepunten 2023

Lonneker

 • Door de Dorpsraad geïnitieerde toekomstvisie Lonneker 2030 wordt opgesteld
 • Vaststellen en start uitvoering Wijkverkeersplan Lonneker
 • Opstellen Gebiedsvisie buitengebied

 Walhof-Roessingh, Bolhaar

 • Verkeersveiliger inrichten Deurningerstraat t.h.v. Lyceum Kottenpark
 • Doorontwikkeling ’t Wageler
 • Bouw woningen door De Woonplaats op hoek Drienerweg/Walhofstraat

 Deppenbroek

 • Samen met partners aandacht voor positieve gezondheid van inwoners in de wijk
 • Het ontwikkelen van het Kompas tot een centrum waar ontmoeting en samenwerking centraal staat
 • Inzet Stem van Enschede om bewoners van Deppenbroek en Mekkelholt nog meer te betrekken bij de besteding van het Wijkbudget 

Mekkelholt

 • Versterken van de samenwerking tussen partijen om zo een divers aanbod voor jeugd en jongeren op de speeltuin te verzorgen    
 • Inzet Stem van Enschede om bewoners van Deppenbroek en Mekkelholt nog meer te betrekken bij de besteding van het Wijkbudget
 • Start bouw van modulaire woningen aan de Fazantstraat

Roombeek

 • Start overlegvorm voor een goede communicatie tussen gemeente, ondernemers en bewoners rondom de Brouwerij
 • Vergroenen van het plein voor de appartementen in de Menkotoren in samenwerking met de buurt

Twekkelerveld

 • De verschillende partners in de wijk verzorgen samen een passend aanbod voor de jongeren
 • Aanleg fietsbruggen en verhoogd fietspad F35 voor nog betere bereikbaarheid en veiligheid voor fietsers
 • Afronden werkzaamheden GroenBlauw Twekkelerveld in goede samenwerking met bewoners