Stadsdeel Oost actiepunten 2023

Tekst uit infographic Stadsdeel Oost actiepunten 2023

Glanerbrug

 • Aanpakken van drugsoverlast en tegengaan van drugshandel
 • Investeren in vitaliteit en leefbaarheid redemptoristenpark, muziekbuurt en ontdekkingsreizigersbuurt
 • Inzetten op vergroening 

Esmarke-Zuid

 • Vergroten van weerbaarheid van de jeugd door uitbreiding project Harnas
 • Doorontwikkeling camping Capfun Vlinderloo
 • Inzetten op verkeersveiligheid 

Dolphia

 • Vergroten van betrokkenheid van de jeugd bij de wijk
 • Samen met bewoners werken aan een schone en nette wijk 

Velve

 • Het vergroten van deelname aan sport- en beweging
 • Passend aanbod voor jongeren in de wijk

Schreurserve

 • Tegengaan (grond-)wateroverlast en vergroenen
 • Inzetten op ontmoeting en meer sociale samenhang voor jong en oud
 • Zuid-Oost Enschede
 • Versterken ontmoetingspunten in de wijk
 • Ontwikkeling sportcampus Diekman als voorziening voor de wijk
 • Doorontwikkeling van de Vrije Ruimte bij de Tubanters