Stadsdeel West actiepunten 2023

Tekst uit infographic Stadsdeel West actiepunten 2023.

Haven- en Industriegebied

 • Voeren bewustwordingscampagne ondermijning voor ondernemers
 • Uitvoeren grootonderhoudsplan havengebied 

Stadsveld 

 • Doorontwikkelen Buurtteam Stevenfenne 
 • Aanpassen omgeving Thomas de Keyserstraat 
 • Herontwikkelen  speeltuin ’t Honk 

Pathmos 

 • Herinrichting Schakelplein  
 • Starten wijkgerichte aanpak Gezonde Leefstijl

Boswinkel

 • Verbeteren leefbaarheid torenflats
 • Onderzoeken haalbaarheid familiehuis 

Usselo

 • Afronding herontwikkeling dorpsplein

Boekelo

 • Concretiseren woonbehoefte en herbouw scholen

Twekkelo

 • Starten uitvoering wijkverkeersplan