Stadsdeel Zuid actiepunten 2023

Tekst uit infographic Stadsdeel Zuid actiepunten 2023.

Stroinkslanden 

 • Realisatie vernieuwing Smiley terrein  
 • Ontwikkeling flexwoningen Het Stroink 
 • Voorbereiding vergroening Stroinksplein 
 • Uitvoering energiebesparende en isolerende maatregelen (ook in Weselerbrink) 

Helmerhoek 

 • Verbetering Leefbaarheid Winkelcentrum (gebied) Helmerhoek 
 • Realisatie Crossbos 
 • Voorbereidingen Nieuwbouw IKC Helmerhoek 
 • Versterken van de preventieve aanpak jeugd 

Wesselerbrink 

 • Start gebiedsgerichte aanpak Het Lang 
 • Opening vernieuwde Stadsboerderij de Wesseler 
 • Doorontwikkeling Speeltuin Tuindorp 
 • Uitvoering verbetering bedrijventerrein de Reulver

Buitengebied 

 • Voorbereidingen ontwikkeling Bungalowpark het Rutbeek 
 • Uitvoering gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied