Eenheid aanbesteden

Wie zijn we?

De groep Eenheid Aanbesteden (EA) is onderdeel van Stadsingenieurs Enschede. 
Zij adviseert en ondersteund bij inkoop van civiel- en cultuurtechnische projecten. 
Zie ook onze film: SE aanbesteding.

Wat doen we?

Eenheid Aanbesteden adviseert in alle fasen van projecten over inkoop, zoals:

 • Inkoopplan
 • Contractvorming
 • Kosten
 • Aanbestedingsvorm
 • Juridische begeleiding 

Inkoopplan

Een inkoopplan is een plan waarin de marktbenadering wordt beschreven. Een project kan daardoor worden onderverdeeld in diverse verschillende werken, diensten en leveringen. Vervolgens wordt hierbij de aanbestedingsvormen gekozen en gepland.
EA adviseert hierin op basis van haar kennis van de markt, het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en wet- en regelgeving.
Bij projecten boven de € 1.000.000,-- stellen we een inkoopplan op.

Contractvorming

EA ondersteunt bij het opstellen van diverse contractvormen

 • Bestekken
 • Raambestekken
 • Prijsaanvragen
 • Offertes
 • Geïntegreerde contracten Innovatieve contractvormen

Kosten  

Bij kosten zorgen we ervoor dat alle projectkosten in alle fasen inzichtelijk worden gemaakt. Met onze kostendeskundigheid sturen wij aan op een goede prijs/prestatieverhouding. Daarbij is kennis van de markt essentieel.

Aanbestedingsvormen

EA adviseert en begeleid in het opstellen van leidraden en de acht vormen van aanbestedingen, zoals;

 • Openbaar
 • Niet openbaar
 • Onderhands
 • Speciale vormen volgens het ARW

Wet- en regelgeving

De basis uitgangspunten bij inkoop zijn: