Start bouw nieuwe jongerenwoningen Centrumkwadraat

31 januari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Aan de noordrand van het stadserf, net boven de spoorlijn, start dit voorjaar de bouw van een jongeren- en studentencomplex. Het complex is de tweede grote ontwikkeling in het Centrumkwadraat en krijgt 99 sociale woningen en wordt de nieuwe locatie voor het kantoor van SJHT (Stichting Jongeren Huisvesting Twente).

Op de voormalige parkeerplaats die gaat verdwijnen aan de Molenstraat zal daarmee ‘Het Pakhuis’ verrijzen. Met op de eerste 5 verdiepingen zelfstandige appartementen en studio’s en op de bovenste verdiepingen woongroepen geschikt voor studenten en jongeren. De verwachting is dat de bouw eind 2025 klaar is. 

Duurzaamheid als ambitie in het Centrumkwadraat

Bij de bouw van Het Pakhuis is er oog voor klimaatadaptatie. Het gebied wordt, net zoals In ’t Zeggelt aan de overkant, om de bomen heen ontworpen. Dit betekent dat bomen op het terrein zullen blijven staan of worden verplaatst. Er zullen dus geen bomen verdwijnen. Het pand wordt daarnaast voorzien van waterberging, groene gevels en een groen dakterras. De zogeheten gevelsprong op de 6e verdieping wordt namelijk ingericht met verschillende bomen en overhangende planten. 

Ook is er veel aandacht gegaan naar het bouwen op een duurzame en circulaire manier. Zo krijgt het gebouw zonnepanelen, herbruikbare dakbedekking en wordt het aangesloten op het warmtenet. Op deze manier wordt Het Pakhuis zo energieneutraal mogelijk. 

Het gebouw zal de biodiversiteit bevorderen. Onderzoek in de buurt toonde aan dat er veel dwergvleermuizen en gierzwaluwen voor komen in het gebied. Hiervoor willen we de voedsel-, leef- en nestplek van verbeteren. Om die reden krijgt het gebouw nestkasten én wordt het voorzien van amberkleurige lichtbronnen. Die laatste zullen minder verstorend werken op de natuur. 

Ontwikkelingen Centrumkwadraat

Het Pakhuis is onderdeel van gebiedsontwikkeling Centrumkwadraat, het gebied rondom het station. Hier worden meerdere woonprojecten gerealiseerd en transformeren we gebieden zoals het Stationsplein en de Brammelerdwarsstraat, waarbij de ambities voor duurzaamheid erg hoog liggen. Aan de Molenstraat is al flink gesleuteld, maar ook de komende jaren wordt hier nog hard gewerkt om nieuwe woningen toe te voegen. In totaal gaat het om zo’n 900 extra woningen.

Meer woningen en functiemix in de binnenstad

Door deze ontwikkelingen neemt ook het aantal inwoners en bezoekers in onze binnenstad toe. Meer mensen betekent ook meer behoefte aan voorzieningen. Bewoners willen bijvoorbeeld in de buurt hun dagelijkse boodschappen doen. Daarom is De Melkhal verbouwd en zien we dat er ook meer behoefte komt aan recreatieplekken in de stad. 

Wil je meedenken over ontwikkelingen in onze binnenstad, samen met andere ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners, en partners zoals ‘Enschede Promotie’? Meld je dan aan voor het derde binnenstadslab bij Lisa Rot via actieplanbinnenstad@enschede.nl of lees ons nieuwsbericht d.d. 1-11-2023 Enschede werkt aan gebiedsprofielen voor de binnenstad.