Start Politiekids in Zuid

15 februari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Na geslaagde edities Politiekids in stadsdeel West, zijn we in januari 2024 ook gestart met enthousiaste kinderen in stadsdeel Zuid.

Hier doen kinderen van 7 tot en met 11 jaar die wonen in Enschede Zuid aan mee.

Op 16 en 18 januari begon na schooltijd de training voor de kinderen. De training duurt tot en met 19 april. Ook ouders/verzorgers doen een paar keer mee aan een Politiekidsmoment. Dit is een voorwaarde om kinderen mee te laten doen met het project Politiekids.

Beëdiging in het stadhuis

Op vrijdag 26 januari was de officiële beëdiging in het stadhuis. Dat gebeurde door wethouder Harmjan Vedder en een vertegenwoordiging van de politie. De kinderen krijgen een diploma na het volgen van de trainingen en het examen.

Wat leren de Politiekids 

Ze gaan samen met de politie op pad om meer te leren voer het politievak. Ze voeren onder andere snelheidscontroles uit en spreken mensen aan die telefoneren in het verkeer. Ook gaan ze op bezoek bij het cellencomplex in Borne.  In de training komen verder de volgende onderdelen aan bod:

  •  snelheids- en fitheid trainingen
  • fysieke weerbaarheidstraining
  • samenwerking

Tijdens het examen komen alle geleerde onderdelen weer terug. De politie let dan op een goede uitvoering.  

De partners die in het project samen werken zijn; Politie, Sportaal, Alifa, Stadsdeelmanagement Zuid.  De organisatie is in handen van Incluzio Enschede.