Start project samenwerking huisartsen en wijkteams

12 april 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
huisarts in gesprek met patient

6 huisartsenpraktijken in Enschede gaan nauwer samenwerken met onze wijkteams. Op die manier willen wij er samen voor zorgen dat patiënten met “niet-medische gezondheidsklachten” sneller worden verwezen naar de juiste hulpverlening.

Niet alle gezondheidsklachten hebben een medische oorzaak. Soms zijn ze het gevolg van  bijvoorbeeld armoede, schulden en/of eenzaamheid. In dit soort situaties is (ook) sociale hulp nodig. Met “korte lijnen” tussen wijkteams en huisartsen kunnen deze patiënten beter worden geholpen.

De verwachting is ook dat deze samenwerking de werkdruk in de huisartsenpraktijk verlicht. Zoals bekend kampt Enschede met een tekort aan huisartsen, en is de werkdruk in de praktijken hoog. Verbetering van deze situatie staat hoog op de agenda van het college van B en W. 

Investering door gemeente 

Het college van B en W van Enschede investeert 25.000 euro in dit samenwerkingsproject. 

In Enschede nemen in eerste instantie 6 huisartsenpraktijken deel. Het gaat om de praktijken Madioenstraat, Bleekhofstraat, Nijhof/Franke, Comsa, Richters en Van Huizen en Slinkman. Per praktijk maken artsen en wijkteams afspraken over de manier waarop ze samenwerken. Dat kan zijn door telefonische raadpleging of door aanwezigheid in de praktijk. 

Het project is gebaseerd op een succesvol project in Deventer. Deze proef in Deventer leerde dat inwoners snel(ler) de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Ook worden er minder medische kosten gemaakt. 

Pijnstillers zijn niet altijd de oplossing

Huisarts Marieke Nijhof reageert: “Heel mooi dat we dit nu ook in onze stad gaan doen. Dit helpt arts èn patiënt. Als je last hebt van hoofdpijn omdat je je zorgen maakt over je financiële situatie, dan zijn pijnstillers niet de oplossing. Dan is er financiële hulp nodig.”

Huisartsen, zorgverzekeraar Menzis, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede zetten zich samen in voor vermindering van de werkdruk in de huisartsenpraktijk en het terugdringen van het huisartsentekort. Dit samenwerkingsproject is een van de maatregelen die verlichting moeten bieden aan huisartsen. Ook Menzis en de provincie dragen financieel bij aan het project.

Onze wijkteams zijn onderdeel van de Wijkwijzer. De Wijkwijzer is te vinden op tien locaties in de stad. Inwoners kunnen daar binnenlopen of bellen als ze behoefte hebben aan zorg en ondersteuning.