Statement van locoburgemeester Niels van den Berg

28 juli 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

“Ik ben diep geschokt en ronduit kwaad over de openlijke geweldplegingen in en rond de Grolsch Veste gisteravond en vannacht in de binnenstad. Dit geweld heeft niets met voetbal te maken. Ik spreek mijn grote afschuw uit ook over de ernst van het geweld en de omvang van het geweld na de UEFA Conference League-wedstrijd."

"We hebben hier te maken met een prachtige Europese voetbalwedstrijd met tienduizenden supporters. Helaas trekt dat ook relschoppers aan die het geweld opzoeken. Ondanks alle genomen maatregelen die erger hebben voorkomen zijn de echte voetbalsupporters en liefhebbers daar de dupe van geworden. Ik vind dat verschrikkelijk en wil namens onze stad de bezoekers van de UEFA Conference League-wedstrijd mijn excuses daarvoor aanbieden.

Dit geweld in en rond voetbalstadion De Grolsch Veste door een groep relschoppers, die zich voetbalsupporters durven te noemen, moet afgelopen zijn. Dit geweld hoort niet thuis in en rond een voetbalstadion. Ook het feit dat relschoppers zich tegen politiemensen keren, is onacceptabel en schandelijk.

Afgelopen week heb ik als locoburgemeester mede op advies van politie, OM en in afstemming met FC Twente diverse bestuurlijke maatregelen genomen om de openbare orde en veiligheid in onze gemeente te waarborgen in aanloop naar en rond deze UEFA Conference League-wedstrijd. En ik heb deze maatregelen genomen omdat er duidelijk signalen waren, dat groepen relschoppers elkaar wilden treffen. Zo heeft de politie afgelopen woensdag ook wapens aantroffen bij een supportersgroep. Dat was voor mij aanleiding om het veiligheidsrisicogebied uit te breiden naar de hele gemeente en preventief fouilleren mogelijk te maken in de hele gemeente gericht op de supportersgroepen.

Door het adequate handelen van de politieorganisatie hebben we in de dagen voorafgaand aan de UEFA Conference League-wedstrijd in de steden Enschede en Hengelo, de openbare orde en veiligheid met de Twentse aanpak kunnen handhaven. Dit heeft een grote capaciteit van de politie gevraagd. Ik spreek dan ook mijn grote waardering uit voor de enorme inzet en het werk van alle betrokken politiemensen uit heel Nederland die in Enschede en Hengelo actief zijn geweest.

Het feit dat deze politiecapaciteit, met alle maatschappelijke kosten van dien, nodig is om een voetbalwedstrijd in onze stad veilig te laten verlopen, is onacceptabel. Dit moet niet het nieuwe normaal zijn. 

Ik bedank de organisatie en de bezoekers van Grolsch Summer Sounds Enschede Dance en de horecaondernemers op de Oude Markt. Op advies van politie heb ik de organisator donderdagavond verzocht om het Dance-event voortijdig te beëindigen. Het begrip en de medewerking om met elkaar te zorgen voor een veilige situatie in de binnenstad, was zeer behulpzaam. Ook de bereidwillige medewerking van de horecaondernemers afgelopen dagen in zowel Enschede als Hengelo heeft enorm geholpen. De genomen maatregelen hebben ook grote impact op hen gehad.

Tegelijkertijd hebben wij nog vele vragen, waar we op dit moment nog geen pasklaar antwoord op hebben. Deze vragen zullen beantwoord moeten worden om met elkaar passende antwoorden te vinden op de vraag hoe we dit geweld van relschoppers rond voetbalwedstrijden gaan stoppen. Maar dat dit antwoord er gaat komen staat voor mij als een paal boven water. De grens is bereikt. Dit geweld moet stoppen.

Samen met politie en OM gaan we de verantwoordelijken van dit geweld opsporen. Het helpt dan ook dat vele bezoekers van de voetbalwedstrijd zelfs nu al ongevraagd hun eigen foto’s en beelden beschikbaar stellen aan de politie voor de opsporing.”