Stichting Binnenstadsmanagement Enschede (SBME) officieel van start

15 februari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Vorig jaar hebben we samen met Winkelhart Enschede en Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE) de ambitie uitgesproken en vastgelegd om een professionele binnenstadsorganisatie op te richten. De 1e mijlpaal is bereikt, want op maandag 5 februari is de oprichting van SBME officieel geworden.

"Samenwerking is de basis van iedere succesvolle binnenstad', aldus Roeland Gringhuis. Sinds september vorig jaar is hij de kwartiermaker en binnenstadsmanager van Enschede. Daarnaast is er een bestuur samengesteld. Daarbij is gezocht naar een afvaardiging uit VHSE en Winkelhart. Maar ook naar onafhankelijke bestuurders. Zij helpen met hun ervaring, expertise en netwerk SBME om tot een professionele organisatie te komen: Van en voor de binnenstad.  

Het dagelijks bestuur van SBME bestaat uit Henk Kesler (voorzitter) en Dennis Jongbloed (penningmeester). De rol van secretaris wordt later ingevuld. Het algemeen bestuur bestaat uit Pim Meijer (Spar), Robbert Lansink (Decathlon), Bas Kleisen (SamSam en The Grant), en Bas Linders (Bistro Dreams en Los Suenos).  

Directeur Jeff van den Biggelaar van Enschede Promotie krijgt een zetel in het algemeen bestuur. Ook de gemeente is in een adviesrol vertegenwoordigd. Het doel is om komend jaar ook de vastgoedeigenaren en de marktbond toe te laten treden tot SBME.

Bas Kleisen vertelt waarom hij zich wil inzetten als bestuurslid: “Enschede is mijn stad, hier ligt mijn hart. Deze mooie stad verdient nog meer aandacht. Enschede is de grootste stad in het oosten en daar hoort meer grootstedelijke uitstraling én aanbod bij. Door samen te werken in en aan onze binnenstad, weet ik zeker dat ons dit zal gaan lukken!”

Het belang van een professionele binnenstadsorganisatie 

SBME heeft als doel om een sterke, breed gedragen, professionele organisatie op te zetten voor de binnenstad. Een structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de binnenstad, die op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke inzet werkt aan het gezamenlijk doel voor de binnenstad. Namelijk; de aantrekkingskracht, het economisch functioneren, belevingswaarde én trots op Enschede versterken.

Robbert Lansink vult aan: “De binnenstad van Enschede geeft de stad namelijk zijn kleur en imago. En is daarmee ook de binnenstad voor de regio Twente. Als Enschede wil groeien en bij wil dragen aan regionale uitdagingen, zoals het behouden van talent, dan is daar een toffe en bruisende binnenstad voor nodig.”

Van gesprekken over zero emissie tot het opzetten van een leergang voor binnenstadsondernemers

Nu de stichting formeel is opgericht wordt een aantal praktische zaken geregeld, zoals het inhuren van secretariaat. "Maar dat is zeker niet alles”, aldus Roeland Gringhuis. “Ondanks dat de focus heeft gelegen op het oprichten van SBME, hebben we niet stilgezeten en zetten we ons natuurlijk al in voor de binnenstad. Zo hebben we bijvoorbeeld de markt kunnen helpen in de gesprekken over zero emissie, werken we met onze partners aan gebiedsprofielen voor de binnenstad en zetten we samen met de Saxion Hogeschool en de gemeente een leergang op voor binnenstadondernemers. Verder maken we ons hard voor een goed participatie-traject rondom het vergroenen van het Van Heekplein en de ontwikkeling van het nieuwe Stationsplein”.  

Dit voorjaar organiseert SBME een bijeenkomst voor alle binnenstadondernemers om SBME te introduceren. Tegelijkertijd wordt dan ook een online communicatieplatform gelanceerd voor de binnenstad.