Strooikaart 2022 – 2023

30 november 2022
Uitgelicht Nieuws
Strooiwagen

Binnenkort staat de winter weer voor de deur. Als het in de winter glad is worden de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar gemaakt en gehouden

Dit gebeurt door het strooien van zout en (eventueel) sneeuwvegen.

Strooiroutes

Op de strooikaart 2022-2023 zijn de strooiroutes voor dit winterseizoen vastgesteld. U vindt de strooikaart op www.enschede.nl/strooikaart. U ziet op deze kaart op welke wegen er gestrooid wordt.

In de strooiroute zijn de belangrijkste wegen en fietspaden opgenomen:

  • belangrijke hoofdwegen, busroutes, hellingen en bruggen, hoofdfietsroutes;
  • hoofdwegen industriegebieden, fietsroutes en brandweeruitrukroutes;
  • alle wegen in de binnenstad bij sneeuwval.

Wilt u weten of in uw straat wordt gestrooid, kijk dan op de strooikaart.

Meldingen gladheid doorgeven

We kunnen niet overal strooien. Mocht u door de gladheid een gevaarlijke situatie tegenkomen dan kunt u dit doorgeven door een ‘melding openbare ruimte’ in te dienen via de ‘Meldingen openbare ruimte’ op of via www.enschede.nl/strooikaart. Bellen met de gemeente kan ook via telefoonnummer 053 - 481 76 00.