Structurele Twentse inzet in Brussel

20 december 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Twente gaat de inzet in Europa versterken met een gezamenlijke EU-agenda. Dat hebben de colleges van Almelo, Hengelo en Enschede besloten.

Dat is belangrijk, want in Europa vinden we kennis, partners en financiering om onze projecten verder te brengen. Daarmee kunnen we grote en urgente opgaven zoals klimaatadaptie, energietransitie, verstedelijking en mobiliteit nog beter aanpakken. Voorbeelden van projecten zijn de verruiming van het Twentekanaal en de binnenhavens en diverse sociale projecten ter versterking van de arbeidsmarkt.

Waarom worden wij actiever in Brussel? Kennis, partners, financiering en wetgeving 

Naast de kennis, partners en financiering zijn Europese wetgeving en fondsen ook erg belangrijk voor ons om in de gaten te houden en waar mogelijk te beïnvloeden. Lokaal en Europees beleid raken namelijk in toenemende mate met elkaar vervlochten en steeds meer gemeentelijke beleidsterreinen hebben een Europese dimensie gekregen. Maar liefst 70% van de wetgeving komt dan ook uit Europa. 

Twente is een interessante regio voor Brussel 

Tegelijkertijd hebben we wat te brengen in Europa. Hier, in Twente, voeren we immers de plannen uit die in Brussel worden ontwikkeld. Dat maakt ons interessant voor Brussel, dat altijd op zoek is naar regio’s die het voortouw nemen. Zoals onze unieke grensoverschrijdende samenwerking met Münster en Osnabrück. We hebben bovendien een noemenswaardige hightech maakindustrie en innovatieve infrastructuur en vormen een knooppunt op de Europese North Sea Baltic Corridor. Tegelijkertijd is er hier ruimte voor groen en de omgang met water. Dat verhaal slaat aan in Europa, zo bleek ook uit het gezamenlijk werkbezoek van de drie burgemeesters aan Brussel afgelopen maart.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld namens de drie burgemeesters: “We zijn als steden en regio volop in ontwikkeling en laten veel potentie zien. We creëren veel mogelijkheden om de uitdagingen van de huidige tijd samen aan te pakken. Het is daarom belangrijk om een goede relatie met de EU te onderhouden en ons in Brussel steeds meer te laten zien. We hebben immers veel te bieden waar de EU ons bij kan ondersteunen.”

Structurele inzet

Concreet krijgen de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede een structurele vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) voor tenminste twee jaar. Hier werken ambtenaren vanuit alle Nederlandse provincies die in Brussel de belangen van hun provincie of regio vertegenwoordigen. Vanaf 2024 zijn wij dus letterlijk zichtbaar in Brussel. Daarnaast is besloten om een aanvraag in te dienen voor een volledig lidmaatschap van de drie steden bij Eurocities. Dit samenwerkingsverband van Europese steden biedt de steden de kans om zich beter te laten zien in Europa en gezamenlijk de uitdagingen van de huidige tijd te kunnen aanpakken.