Studenten praten mee in Enschede

25 april 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Studentambteaar Puck Kemper

Het is belangrijk om niet te praten óver studenten, maar mét studenten. Om die reden heeft Enschede sinds 2017 studentambtenaren, als eerste studentenstad in Nederland. Zij pleiten nu in het “werkprogramma 2023-2027” voor een studentenpanel en voor meer inspraak bij (de plannen voor) huisvesting van jongeren.

Studentambtenaar Jan-Willem

Sinds 2017 slaan de studentambtenaren een brug tussen studenten, stad en gemeente. Samen met diverse partners zijn de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt. Zo is het platform ‘Roomspot' opgericht, waar studenten terecht kunnen om hun studentenwoning te regelen. In 2020 is samen met Enschede Promotie de website studyinenschede.com gelanceerd. Deze (tweetalige) website geeft informatie over hoe je een geweldige studententijd kunt hebben in Enschede. 

Bijdragen aan meer verbinding

In het studentenwerkprogramma 2023-2027 beschrijven de studentambtenaren hoe de gemeente Enschede in de periode 2023-2027 een bijdrage kan leveren aan de verbinding tussen studenten en de andere inwoners. Speerpunten zijn: studentenparticipatie, voorzieningen, carrièremogelijkheden, huisvesting, internationalisering en welzijn. Enkele punten uit de plannen: 

  • Participatie: Samenstellen van een studentenpanel voor raadpleging over “specifieke studentenzaken”. 
  • Voorzieningen – Kijken of het mogelijk is (door versnellen/aanpassen van vergunningen en subsidies) meer ruimte te bieden aan spontane initiatieven.
  • Carrière - Aandacht vragen voor het nog op te richten talentportaal. 
  • Huisvesting - Meer en betere informatie over hospiteren voor internationale studenten.
  • Internationaliseren – Zorgen dat informatie die belangrijk is voor studenten in het Engels beschikbaar komt. 
  • Welzijn - Steunen van initiatieven tot vermindering eenzaamheid onder studenten.

Het studentenbeleid is opgesteld door twee studentambtenaren samen met beleidsmedewerkers van de gemeente Enschede. Binnenkort komt daar een derde studentambtenaar bij – een studentambtenaar uit het middelbaar beroepsonderwijs. Behalve via de studentambtenaren kunnen studenten zich in Enschede ook laten horen in onder meer de Student Union (Universiteit Twente), KOS (Saxion) en, de Plaatselijke kamer van Verenigingen FACT.

Instellingen in Enschede hebben samen meer dan 30.000 studenten. Zij studeren aan Saxion Hogeschool, ArtEZ Conservatorium en Hogeschool voor Kunsten (AKI), Universiteit Twente en ROC van Twente. Studenten zijn een belangrijke groep in Enschede. Zij leveren een relevante bijdrage aan de maatschappij. Ze zijn interessant voor het bedrijfsleven en maken de stad bruisend.