Subsidie Afgekoppeld verhard oppervlak

Afkoppelen betekent dat de regenpijp van het riool losgemaakt wordt. Regenwater stroomt dan van het dak naar een plek in de tuin, zoals een vijver, of naar het regenwaterriool.

Afkoppelen betekent dat de regenpijp van het riool losgemaakt wordt. Regenwater stroomt dan van het dak naar een plek in de tuin, zoals een vijver, of naar het regenwaterriool. Een makkelijke manier om af te koppelen is door je regenpijp door te zagen. Daarna moet je ervoor zorgen dat het regenwater ergens de grond in kan zakken en niet alsnog naar het riool stroomt. 

Je kunt het afgekoppelde regenwater opvangen met: 

 • Een regenwatervijver. Zorg dat bij een regenbui voldoende water opgevangen wordt. En dat de vijver bij een extreme bui kan overlopen naar bijvoorbeeld een sloot, een infiltratiekrat of in uiterste nood naar de riolering
 • Een greppel of een wadi waarin water tijdelijk opgevangen wordt voordat het beetje bij beetje in de grond zakt
 • Infiltratiekratten
 • Een regenwatersysteem zodat je regenwater kunt hergebruiken voor wc-spoeling, wasmachine of tuin

Op GroenBlauwEnschede staan meer manieren om afgekoppeld regenwater op te vangen.

Afkoppelen geeft veel voordelen:

 • Als je afkoppelt naar een regenton heb je gratis sproeiwater voor de tuin
 • Als je water naar de tuin leidt en het daar in de bodem laat zakken, verdroogt de grond minder snel
 • De rioolwaterzuivering werkt beter. Regenwater is al schoon genoeg en hoeft dus niet naar de rioolwaterzuivering. De rioolwaterzuivering werkt beter als het alleen maar vies rioolwater moet schoonmaken
 • Als het extreem hard regent, staat er minder snel water op straat. Door het afkoppelen komt er minder regenwater in het riool en is de kans kleiner dat deze overstroomt

Subsidiebedrag

 • De subsidie voor afkoppelen is €10 per vierkant meter afgekoppeld oppervlak, maar je krijgt nooit meer dan 50% van jouw totale kosten vergoed.
 • In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal € 2000 subsidie krijgen per aanvraag

Voorwaarden

In de Algemene voorwaarden en de Subsidieverordening zie je waaraan je moet voldoen om subsidie te krijgen.

Om subsidie te krijgen voor afkoppelen gelden ook nog deze regels:

 1. Het afgekoppelde oppervlak moet minimaal 20 vierkante meter zijn (lengte keer breedte van dak, recht van boven gezien)
 2. Elke vierkante meter afgekoppeld oppervlak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen. Dit moet je aantonen met bijvoorbeeld  de factuur van de leverancier. Als je het afgekoppelde regenwater opvangt in een regenton en deze is niet groot genoeg om al het regenwater op te vangen, dan moet je een extra manier maken om water op te vangen. Ook daarvan moet je aantonen hoeveel water deze kan opvangen. Het regenwater mag via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte. Zorg ervoor dat hierdoor geen overlast bij anderen ontstaat
 3. Tijdens de aanleg van de wateropslag van minstens 20 liter per vierkante meter moet je foto’s of een filmpje maken. Hierop moet duidelijk te zien zijn waar en hoe het water er in komt maar ook waarnaar het leegloopt
 4. Je kunt advies van de gemeente krijgen welke manier van afkoppelen en water opvangen het meest geschikt is voor jouw locatie
 5. Als binnen 5 jaar nadat je een subsidie hebt gekregen jouw straat op kosten van de gemeente kan worden afgekoppeld, dan krijg je een extra vergoeding van 50% van de destijds ontvangen subsidie. 

Deze gegevens moet je aanleveren bij jouw subsidieaanvraag:

 • Een kaart waarop staat welk verhard oppervlak is afgekoppeld en hoeveel vierkante meter is afgekoppeld
 • Kleurenfoto’s of filmpje van de aanleg van de leidingen, filters, berging en overstortmogelijkheid waarop duidelijk de verbindingen te zien zijn met de regenpijp
 • Een technische omschrijving van de manier waarop is afgekoppeld met daarin in ieder geval op welke manier je hebt afgekoppeld, de inhoud, de noodoverloop/vertraagde afvoer en de werking
 • Een document met deze informatie:
  • Wát je hebt afgekoppeld
  • Hoeveel vierkante meters je hebt afgekoppeld. Voor de oppervlakte van een plat dak meet je de lengte keer breedte van het dak. Voor de oppervlakte van een schuin dak meet je lengte keer breedte van het dak, recht van boven gezien
  • Inhoud van de wateropvang. Deze bereken je door het aantal vierkante meters met 0,02 te vermenigvuldigen

Tips voor afkoppelen

Als je ondernemer bent moet je subsidie aanvragen via e-herkenning.

Subsidie aanvragen per post

Je kan het aanvraagformulier ook printen en per post opsturen. Download het aanvraagformulier.

Stuur het ingevulde formulier naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500AA, t.a.v. de afdeling Documentair Diensten Centrum.

Contact

Als je twijfelt of je voldoet aan de voorwaarden dan kun je contact opnemen via enschede@groenblauwenschede.nl of bel ons op telefoonnummer 14 053.