Subsidie Circulaire Ketenprojecten

08 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
handen die een glazen bal opvangen

Vanaf 23 maart is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Subsidie Circulaire ketenprojecten (rvo.nl). Deze subsidie ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden om een boost te geven aan circulaire oplossingen in het streven naar een volledig circulaire economie in 2050.

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doet u het uitzoekwerk dat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Budget en openstelling

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.
In 2023 is het totaal beschikbare budget € 4.000.000. U kunt een aanvraag doen van 23 maart 2023 om 9:00 uur tot 29 september 2023 om 12:00 uur.

Modelprojectplan

Maak alvast gebruik van het document Modelprojectplan. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, moet het projectplan volledig zijn ingevuld. Per onderdeel is aangeven welke vragen u moet beantwoorden

Voor meer informatie en de voorwaarden kijk op: Subsidie Circulaire ketenprojecten (rvo.nl).