Subsidie om te verduurzamen

07 februari 2017

Slim Opgewekt attendeerde ons op subsidiemogelijkheid om te verduurzamen:

Op 8 maart a.s. komt subsidie beschikbaar waarmee het voor grootverbruikers in gemeenten financieel aantrekkelijk wordt om te verduurzamen. Er is nog ruimte om enkele maatschappelijke instellingen te ondersteunen. Wilt u meer weten over Slim Opgewekt of de manier waarop zij maatschappelijke instellingen helpen met het aanvragen van SDE+ subsidie, kijk dan op www.slimopgewekt.nl of neem dan contact op met Rogier Knispel via email (rogier@slimopgewekt.nl) of telefoon (06 - 57 299 320).

Mogelijk is dit voor u een kans om een bij te dragen aan verduurzaming in onze gemeente.