Subsidie voor evenementen

Organiseert u een evenement dat waardevol is voor onze inwoners of stad, dan kunt u misschien subsidie krijgen voor uw evenement.

Wat moet u weten

Als u subsidie aanvraagt, moet u ook een activiteitenplan en een begroting invullen. Deze levert u samen met de subsidieaanvraag in.

Technische toets

Voordat we de subsidieaanvraag behandelen, doen we een technische toets. We controleren dan:

 • Of de aanvraag compleet is
 • Of deze volgens de regels is 
 • Of alle bijlagen goed te lezen zijn en volgens de regels zijn 

De planning voor de technische toetsen is als volgt:

 • De eerste technische toets is op 19 september. We controleren dan alle aanvragen die vóór 19 september binnen zijn gekomen. 
 • Als een aanvraag niet compleet is, dan krijgt de aanvrager de kans om vóór 1 oktober een nieuwe aanvraag te doen.
 • In oktober 2023 is de tweede technische toets. Dan controleren wij alle aanvragen die tussen 19 september 2023 en 1 oktober 2023 compleet zijn ingeleverd. 

Beoordelingsformulier

Alleen als de aanvraag goed genoeg is volgens technische toets, beoordeelt de toetsingscommissie de aanvraag. De commissie beoordeelt elke aanvraag apart. Dit gebeurt in een aantal stappen: 

 • De commissie gebruikt het beoordelingsformulier. En geeft hierin per eis punten. Daardoor krijgt elke aanvraag een totaal aantal punten.
 • De commissie maakt daarna een lijst.  Daarop staat elke aanvraag met het totaal aantal punten, op volgorde van hoog naar laag.
 • We geven de subsidies op volgorde van deze lijst, tot het subsidieplafond is bereikt.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de evenementensubsidie is voor nu gezet op € 706.095. Dit is dus het bedrag dat in 2024 maximaal beschikbaar is voor de evenementensubsidie. Dit bedrag is pas definitief als de gemeenteraad in het najaar de begroting voor 2024 vaststelt.

Een aanvrager is:

 • Een rechtspersoon die culturele activiteiten organiseert
 • Gevestigd of werkzaam in Enschede
 • Niet de enige belanghebbende van het evenement waarvoor u de subsidie aanvraagt

U kunt geen subsidie krijgen voor activiteiten:

 • Met een direct commercieel oogmerk en waarbij geen sprake is van cultureel ondernemerschap
 • Die een duidelijk politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben
 • Waarvoor de aanvragende organisatie al subsidie ontvangt
 • Waarvan de kosten niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat
 • Die in hoofdzaak een feestelijk en recreatief karakter hebben
 • Waar een duidelijke cofinanciering ontbreekt
 • Waarvoor geen gemeentelijke bijdrage vereist is
 • Die behoren tot het onderwijspakket van scholen
 • Die zich beperken tot kunst- en cultuureducatie
 • Die worden georganiseerd door de Universiteit Twente (UT) of culturele organisaties van de UT en alleen plaatsvinden op het terrein van de UT

Nieuw beleid voor evenementen

Op dit moment werken we aan een nieuw beleid voor evenementen. Dit betekent dat er voor 2025 nieuwe regels voor evenementen en de subsidie gaan gelden. Meer informatie over deze nieuwe aanpak vindt u in de loop van 2024 op deze pagina.

Beoordeling subsidieaanvragen

We beoordelen aanvragen op 4 onderdelen:

Enschede op de kaart

 • Het evenement draagt nu of op termijn bij aan het imago van de stad: technologie, innovatie en creativiteit (TIC)
 • Het evenement zorgt voor bekendheid van Enschede buiten de regio
 • Het PR- en promotieplan zijn van goede kwaliteit

Maatschappelijke waarde

 • Het evenement laat zien dat Enschede een inclusieve stad is
 • Er wordt samengewerkt met lokale organisaties, vrijwilligers en ondernemers
 • Het evenement is toegankelijk, zowel qua locatie, faciliteiten en communicatie als financieel

Professionele bedrijfsvoering van de organisatie

 • Het evenement is niet volledig afhankelijk van de subsidie van de gemeente
 • Het evenement is nieuw, of laat een ontwikkeling zien
 • Er is een sterke relatie tussen de begroting en het projectplan

Toekomstbestendig

 • Het evenement is duurzaam van karakter
 • Het evenement is nieuw en een aanvulling op het bestaande programma, of laat ten opzichte van eerdere edities vernieuwing zien
 • Het evenement heeft ambities voor de toekomst

Aan elk onderdeel worden punten toegekend. De eerste 2 onderdelen (Enschede op de Kaart en Maatschappelijke waarde) wegen zwaarder in de beoordeling. De aanvragen met de hoogste scores krijgen subsidie.

Meer informatie

Contact

Voor vragen over subsidiemogelijkheden of het evenementenbeleid van de gemeente kunt u mailen naar evenementen@enschede.nl