Subsidie voor evenementen

Organiseert u een evenement dat waardevol is voor onze inwoners of stad, dan kunt u misschien subsidie krijgen voor uw evenement.

Wat moet u weten

Een aanvraag voor 2023 kon u tot 1 oktober  2022 (dus uiterlijk op 30 september) indienen. 

Een aanvrager is:

 • Een rechtspersoon die culturele activiteiten organiseert
 • Gevestigd of werkzaam in Enschede
 • Niet de enige belanghebbende van het evenement waarvoor u de subsidie aanvraagt

U kunt geen subsidie krijgen voor activiteiten:

 • Met een direct commercieel oogmerk en waarbij geen sprake is van cultureel ondernemerschap
 • Die een duidelijk politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben
 • Waarvoor de aanvragende organisatie al subsidie ontvangt
 • Waarvan de kosten niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat
 • Die in hoofdzaak een feestelijk en recreatief karakter hebben
 • Waar een duidelijke cofinanciering ontbreekt
 • Waarvoor geen gemeentelijke bijdrage vereist is
 • Die behoren tot het onderwijspakket van scholen
 • Die zich beperken tot kunst- en cultuureducatie
 • Die worden georganiseerd door de Universiteit Twente (UT) of culturele organisaties van de UT en alleen plaatsvinden op het terrein van de UT

Beoordeling subsidieaanvragen

We beoordelen aanvragen op 4 onderdelen:

Enschede op de kaart

 • Het evenement draagt nu of op termijn bij aan het imago van de stad: technologie, innovatie en creativiteit (TIC)
 • Het evenement zorgt voor bekendheid van Enschede buiten de regio
 • Het PR- en promotieplan zijn van goede kwaliteit

Maatschappelijke waarde

 • Het evenement laat zien dat Enschede een inclusieve stad is
 • Er wordt samengewerkt met lokale organisaties, vrijwilligers en ondernemers
 • Het evenement is toegankelijk, zowel qua locatie, faciliteiten en communicatie als financieel

Professionele bedrijfsvoering van de organisatie

 • Het evenement is niet volledig afhankelijk van de subsidie van de gemeente
 • Het evenement is nieuw, of laat een ontwikkeling zien
 • Er is een sterke relatie tussen de begroting en het projectplan

Toekomstbestendig

 • Het evenement is duurzaam van karakter
 • Het evenement is nieuw en een aanvulling op het bestaande programma, of laat ten opzichte van eerdere edities vernieuwing zien
 • Het evenement heeft ambities voor de toekomst

Aan elk onderdeel worden punten toegekend. De eerste 2 onderdelen (Enschede op de Kaart en Maatschappelijke waarde) wegen zwaarder in de beoordeling. De aanvragen met de hoogste scores krijgen subsidie.

Meer informatie

Contact

Voor vragen over subsidiemogelijkheden of het evenementenbeleid van de gemeente kunt u mailen naar evenementen@enschede.nl