Subsidie voor uw wijk, buurt of dorp

Als bewoner van een buurt, wijk of dorp kunt u geld krijgen om uw eigen omgeving beter, fraaier, veiliger of leefbaarder te maken. Een wijk- of dorpsraad of andere bewonersorganisatie vraagt hiervoor 1 keer per jaar geld aan bij de gemeente. Dit noemen we subsidie wijkbudget. De bewonersorganisatie beslist over de verdeling van het geld onder de voorgestelde plannen of ideeën.

Wat moet u weten

  • U dient als bewonersorganisatie een aanvraag voor subsidie in. Dit kan eenmaal per jaar.
  • Na een voorlopig akkoord volgt een beschikking waarin staat dat u de subsidie krijgt. Na afloop van het jaar moet u laten zien aan welke plannen of ideeën het geld is besteed.
  • Als van de subsidie een bedrag overblijft, gaat dit terug naar de gemeente.
  • Het is mogelijk om te sparen voor grote plannen of ideeën die niet met de subsidie van 1 jaar betaald kunnen worden. U moet dan een verzoek spaarverzoek wijkbudget indienen. Let op: dit bedrag mag alleen besteed worden binnen de spaarperiode en gaat terug naar de gemeente als het plan niet doorgaat.

Voorwaarden

De subsidieaanvraag voor het komende jaar moet u vóór 1 oktober bij ons indienen. Dit geldt ook voor de aanvraag om subsidie te sparen.

Meer informatie