SVEN in Zuid

06 februari 2018

Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, dat is waar SVEN voor staat.

SVEN is een samenwerkingsverband tussen RadarUitvoering Oost en Participe; twee welzijnsorganisaties die elkaar aanvullen en versterken. Vanaf januari is SVEN werkzaam in twee stadsdelen, te weten in Zuid en West. Bij SVEN staat bewonersparticipatie en het ondersteunen bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in een buurt of wijk centraal.

Meedoen, een bijdrage leveren aan de buurt/wijk/samenleving, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt, dat is waar de netwerkcoaches van SVEN een bijdrage aan leveren. De netwerkcoaches zijn aanwezig in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties. De gezichten van SVEN in Zuid zijn: Bertus Siemerink, Jeroen Wams, Arife Nisli Alkan en Jolande van den Bergh.

Voor vragen over SVEN of een vraag aan de netwerkcoach, mail: info@svenenschede.nl