Symposium IKC-VVE ‘Leren is kinderspel’

Hèt symposium over IKC- en VVE

Op woensdag 14 februari 2018 organiseerde de gemeente Enschede in samenwerking met de VNG een symposium over IKC-vorming en voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Keynote sprekers Claire Boonstra (Operation Education) en professor Paul Leseman (Universiteit Utrecht) gaven tijdens het symposium “Leren is kinderspel!?” hun visie op het huidige onderwijssysteem en de rol en invulling van voor- en vroegschoolse educatie.
U kunt de keynotes van Claire Boonstra en van Paul Leseman hier teruglezen.

’s Middags was er een variëteit aan kennissessies, onder andere over de vorming van IKC’s in diverse Nederlandse steden en de ervaringen met inclusieve en integrale samenwerking tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp. Ook was er aandacht voor thema’s als ondersteuning- en zorgstructuur, scholing, ouderbetrokkenheid en nieuwe instrumenten voor taalontwikkeling. Een aantal presentaties dat tijdens de kennissessies is gegeven kunt u hier bekijken. De presentaties van Gerdi Meyknecht: 'PACT Interprofessioneel werken op de werkvloer' en van Harriët Marseille: 'Constructief samenwerken met ouders'.

Bekijk de foto's op het Flickr-account van de gemeente Enschede.

En bekijk ook het filmpje dat is gemaakt voor en gebruikt tijdens het symposium: