Tegemoetkoming eigen risico zorg naar € 180,-- verhoogd

30 november 2016

De gemeente verhoogt de tegemoetkoming eigen risico zorg over de jaren 2015 en 2016 naar € 180,-- per jaar.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de regeling op 30 maart 2015 direct besloten dat de tegemoetkoming wordt verhoogd naar € 180,-- als hiervoor binnen de regeling ruimte is.

De regeling

De gemeente kent sinds 2015 een regeling waarbij mensen een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor het eigen risico dat zij moeten betalen voor de zorgverzekering. Mensen komen in aanmerking voor de aanvullende tegemoetkoming als zij:

  • het volledige eigen risico van de zorgverzekering hebben gebruikt
  • én een inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum (tot de pensioengerechtigde leeftijd tot € 1.097 (alleenstaande) of € 1.567 (echtpaar). Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.230 (alleenstaande) of € 1.683 (echtpaar).
  • én niet aanvullend zijn verzekerd in Garant Verzorgd 3 van de Collectieve Zorgverzekering voor minima bij Menzis.

Hoe werkt het?

Inwoners, die de tegemoetkoming 2015 en 2016 al hebben aangevraagd hoeven zelf niets te doen:

  • Als zij over 2015 en/of 2016 een aanvraag hebben gedaan en de tegemoetkoming van € 100,-- hebben gekregen, ontvangen ze binnenkort automatisch de verhoging van € 80,-- (per jaar) op hun rekening.
  • Als zij over 2016 een aanvraag hebben gedaan die nog bij de gemeente in behandeling is, ontvangen ze € 180,-- tegemoetkoming. De aanvraag moet dan uiteraard wel aan de genoemde voorwaarden voldoen.

Inwoners die over 2016 nog een tegemoetkoming gaan aanvragen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen € 180,-- tegemoetkoming. Het totale budget voor 2017 van € 2,3 miljoen is beschikbaar voor de collectieve zorgverzekering voor minima én voor de tegemoetkoming eigen risico.

Aanvragen van de tegemoetkoming

U kunt het aanvraagformulier tegemoetkoming in het eigen risico op twee manieren risico aanvragen:

  •    via het contactformulier onder vermelding van ‘tegemoetkoming eigen risico’. U moet dan eerst inloggen met DigiD.
  •     telefonisch op nummer 053-4817800; ook dan vragen wij naar uw Burgerservicenummer.

GarantVerzorgd van Menzis

Samen met zorgverzekeraar Menzis biedt gemeente Enschede een betaalbare en complete zorgverzekering aan. Wethouder Jurgen van Houdt: “De collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) is in het leven geroepen om mensen met een laag inkomen te helpen. Zeker als zij daarnaast ook nog eens hoge zorgkosten hebben. Inwoners hebben dan lagere kosten en zijn toch uitgebreid verzekerd.”

Mensen die kiezen voor het meest uitgebreide pakket (Garant Verzorgd 3) hoeven ook geen eigen risico meer te betalen. Vanaf nu kunnen inwoners zich digitaal aanmelden voor de collectieve zorgverzekering via www.gezondverzekerd.nl/menzis.