Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen een Collectieve Zorgverzekering bij Menzis aan, waarbij aanvullend pakket Garant Verzorgd 3 onder andere  het volledige eigen risico vergoedt. Mensen die daar geen gebruik van kunnen of willen maken, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 100,-. Lees onder het tabblad Voorwaarden of u in aanmerking komt. Deze regelingen heeft de gemeente ingevoerd omdat het Rijk de compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten heeft afgeschaft.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze regeling met ingang van 2019 te laten vervallen. Er kunnen dus over het kalenderjaar 2019 geen aanvragen meer worden ingediend.

Meer informatie kunt u lezen in het bericht "Beëindiging van de Tegemoetkoming Eigen Risico".

U kunt de Tegemoetkoming eigen risico vanaf 1 juli 2019 niet meer aanvragen. 

U komt  in aanmerking voor de  tegemoetkoming van € 100,- als u:

  • een inkomen heeft van maximaal 120% van het sociaal minimum (tot de pensioengerechtigde leeftijd tot € 1.097 (alleenstaande) of € 1.567 (echtpaar). Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.230 (alleenstaande) of € 1.683 (echtpaar);
  • én niet aanvullend verzekerd bent in Garant Verzorgd 3 van de Collectieve Zorgverzekering voor minima bij Menzis;
  • én kunt aantonen (met een vergoedingenoverzicht van uw verzekering) dat u het eigen risico helemaal hebt gebruikt.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.