Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen een Collectieve Zorgverzekering bij Menzis aan, waarbij aanvullend pakket Garant Verzorgd 3 onder andere  het volledige eigen risico vergoedt. Mensen die daar geen gebruik van kunnen of willen maken, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 100,-. Lees onder het tabblad Voorwaarden of u in aanmerking komt. Deze regelingen heeft de gemeente ingevoerd omdat het Rijk de compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten heeft afgeschaft.

U kunt de  Tegemoetkoming eigen risico via het aanvraagformulier Bijzondere bijstand digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u een actueel DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner instemmen met de aanvraag. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.

Lukt het u niet de aanvraag digitaal in te dienen, bel dan het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800. U wordt dan verder geholpen.

U komt  in aanmerking voor de  tegemoetkoming van € 100,- als u:

  • een inkomen heeft van maximaal 120% van het sociaal minimum (tot de pensioengerechtigde leeftijd tot € 1.097 (alleenstaande) of € 1.567 (echtpaar). Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.230 (alleenstaande) of € 1.683 (echtpaar);
  • én niet aanvullend verzekerd bent in Garant Verzorgd 3 van de Collectieve Zorgverzekering voor minima bij Menzis;
  • én kunt aantonen (met een vergoedingenoverzicht van uw verzekering) dat u het eigen risico helemaal hebt gebruikt.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.