Tegemoetkoming lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Voor het compenseren van geleden coronaschade door lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd in de periode 15 maart 2020 t/m 31 december 2020 wordt momenteel een subsidieverordening opgemaakt. Deze zal naar verwachting in april worden vastgesteld door de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop kan de subsidie al worden aangevraagd vanaf 10 maart 2021. De aanvraag is mogelijk t/m 30 april 2021.