Test met nieuw camerasysteem bij fietstunnel onder A35

Sinds 24 maart 2022 hangen er camera’s bij de fietstunnel tussen de Belgiëlaan en het Groenendaal. Deze camera’s zijn geplaatst in het kader van de Pilot Fietstunnels. Daarmee onderzoeken we of een slimme vorm van cameratoezicht bijdraagt aan (het gevoel van) veiligheid bij deze fietstunnel. De pilot bevindt zich nu in de testfase: het systeem is nog niet actief. Lees hieronder meer.

Zelf bepalen of er gefilmd wordt  

Het idee van het innovatieve camerasysteem bij de fietstunnel is dat voorbijgangers straks zelf kunnen bepalen of er gefilmd wordt als ze door de tunnel gaan. Als zij dit willen kunnen zij een app downloaden. Zodra zij dan de tunnel inrijden en weer verlaten, pikt het systeem het signaal van de telefoon op en worden de camera’s in- en uitgeschakeld. Het camerasysteem is zo ontwikkeld dat het gevaarlijke situaties herkent en kan melden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het passeren van de tunnel langer duurt dan gemiddeld, of als er sprake is van vandalisme.

Start uitgebreide testfase

Het is belangrijk om te weten dat het systeem eerst uitgebreid getest wordt. Deze testperiode duurt naar verwachting enkele maanden. Er wordt getest of de verbinding tussen de camera’s en telefoons met de app goed functioneert en of het systeem onveilige situaties kan herkennen. Vooral dit laatste is ingewikkeld en kost wat meer tijd. In deze testperiode kunt u de app nog niet downloaden en worden er nog geen opnamen gemaakt. In de loop van de testfase kunnen we hulp gebruiken van enkele vrijwilligers om het systeem te testen. Zodra we hier meer informatie over hebben komen we hierop terug.  

Hoe het verder gaat

Als de testfase goed is verlopen en het systeem werkt naar behoren, dan kunnen we het beschikbaar stellen voor inwoners en andere passanten. Mensen kunnen dan de app downloaden en installeren als zij gefilmd willen worden wanneer zij door de tunnel rijden. Hierover komt later meer informatie.  

Het is een experiment: er zijn nog onzekerheden

Het innovatieve camerasysteem dat we hier testen is een experiment. Het systeem bestaat nog niet en is speciaal voor dit project ontwikkeld. Omdat het een experiment is, zijn er nog onzekerheden. Zo weten we nog niet zeker of het lukt om gevaarlijke situaties te herkennen en of we daar dan ook op kunnen reageren. Dit experiment is er op gericht om te ontdekken of deze vorm van cameratoezicht bijdraagt aan (het gevoel van) veiligheid en tegelijkertijd meer rekening houdt met de privacy dan regulier (vast of flexibel) cameratoezicht.  

Geen vast of flexibel cameratoezicht 

Cameratoezicht door de overheid is een zwaar middel en maakt inbreuk op de privacy van mensen. Door deze vorm van cameratoezicht, waarbij via deelnemende passanten de camera’s worden in- en uitgeschakeld, staat het middel beter in verhouding tot de incidenten. Juristen spreken dan van het proportionaliteits-beginsel. 

Proces tot deze pilotfase 

In september 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven om te onderzoeken of een innovatieve vorm van cameratoezicht bij kan dragen aan (het gevoel van) veiligheid bij de fietstunnels die de stadsdelen West en Zuid met elkaar verbinden. Het systeem dat door Stefano Stramigioli, hoogleraar robotica aan de Universiteit Twente is ontwikkeld, is nu klaar om getest te worden bij de fietstunnel tussen de Belgiëlaan en het Groenendaal. Wij houden u op de hoogte van de resultaten van deze testperiode.