Tien Afval Challenges in Enschede

05 december 2016

Kinderen (en ouders) bewust maken van afvalscheiding.

Dat is het doel van de 10 Afval Challenges, die de gemeente Enschede de komende weken organiseert in samenwerking met Twente Milieu. Wethouder Hans van Agteren gaf deze week het startschot voor de eerste Afval Challenge Day.
Bekijk hier het filmpje over de start van de Afval Challenges

De gemeente Enschede organiseert in samenwerking met Twente Milieu 10 Afvalchallenges, verspreid over de wijken van de stad.  In de voorbereiding op elke Afval Challenge worden de kinderen uit de buurt twee weken lang geactiveerd en enthousiast gemaakt. Er worden filmpjes gemaakt, flyers uitgedeeld (uitnodigingen), gesprekjes aangeknoopt en de school benaderd. De Challenge zelf bestaat uit een heel programma aan leuke afvalspelletjes. Afval-Twister, de afvalrace met containers, een quiz over afvalscheiding, een rekenspel, afvalwordfeud en meer. Op www.afvalloostwente.nl (en dan doorklikken naar “Activiteiten in jouw gemeente”) zijn al heel wat leuke filmpjes te vinden.

Diftar systeem

De gemeente Enschede wil afval beter hergebruiken. Afvalsoorten, zoals gft, glas, papier, verpakkingen enz. kunnen namelijk dienen als grondstof voor nieuwe producten. Op dit moment produceren inwoners uit Enschede gemiddeld 213 kilo restafval per jaar. Uit onderzoek blijkt dat daarvan 150 kilo hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten wanneer het gescheiden wordt ingezameld. Daarom wil de gemeente Enschede afvalscheiding stimuleren. Eén van de maatregelen daarbij is de invoering van Diftar per 1 januari 2017. Enschedeërs betalen vanaf dat moment, naast een vast jaarlijks bedrag, per keer dat ze restafval aanbieden in de grijze container aan de straat of bij de ondergrondse container. Overig afval (of beter gezegd grondstof) kan gratis worden aangeboden. Het gaat dan om GFT, verpakkingen, glas en papier. Op deze manier hebben ze invloed op de hoogte van hun eigen afvalstoffenheffing. Het college van B&W heeft de de gemeenteraad inmiddels een voorstel gedaan over de tarieven.