Topsportcampus Diekman stap dichterbij

27 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

De ontwikkeling van de topsportcampus Diekman is weer een belangrijke stap dichterbij. Om die topsportcampus mogelijk te maken moet het gebied opnieuw ingericht worden.

Net als bij woningbouwplannen draagt de gemeente bij aan de herinrichting van de openbare ruimte en probeert ze bij een dergelijke ontwikkelingen ook haar eigen beleidsdoelen op gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Om dat mogelijk te maken is de gemeente van plan een krediet te verstrekken van totaal 8,9 miljoen euro. Een belangrijk deel daarvan wordt besteed aan een kwaliteitsimpuls voor de groenstructuur en een duurzame wateropvang en -afvoer.

Wethouder Van den Berg is blij met deze belangrijke stap. “Hiermee worden de contouren van het complex ineens een stuk concreter en kunnen ook onze partners in dit ambitieuze plan de volgende stappen zetten.”, aldus de wethouder. “Het is niet alleen een belangrijke impuls voor het sportklimaat in Enschede; maar ook voor het Diekman gebied als zodanig. Het wordt heel functioneel maar ook mooi en duurzaam”.

De topsportcampus combineert een nieuw trainingscomplex van FC Twente met een Sportmedisch datacentrum. Het trainingscomplex gaat ruimte bieden aan de eerste selecties van de heren en de dames. Zij krijgen daarmee de trainingsmogelijkheden die bij hun eredivisie status past. In het Sportmedisch datacentrum wordt kennis op het gebied van het verbeteren van sportprestaties en het bevorderen van gezondheid op basis van data-analyse ontwikkeld en gedeeld en ook meteen in de praktijk gebracht. De gemeente is met Pro F (fysiotherapie) en Ocon (orthopedie) in gesprek als trekkers van dit onderdeel van de Topsportcampus. Zij hebben beiden ook samenwerkingsverbanden met FC Twente.

Het project is breder dan de realisatie van de accommodaties en de velden. Naast de topsportaccommodaties gaat het ook om verbeteringen in de groenstructuur en een duurzame wateropvang en -afvoer die aansluit bij het omliggende gebied. Ook worden de parkeerplaatsen en de openbare ruimte tussen de topsportcampus, het zwembad en de Diekmanhal opnieuw ingericht. Daarmee liggen de gebouwen in een aantrekkelijke ruimte liggen die bovendien bijdraagt aan de doelstellingen uit de water- en klimaatadaptatieplannen. Daar is een voorlopig ontwerp voor gemaakt dat de komende maanden verder uitgewerkt wordt.

De gemeente hoopt het terrein in het tweede kwartaal van 2025 bouwrijp op te leveren, waarna FC Twente kan starten met aanleg van de velden en een aannemer kan beginnen met de bouw van het complex. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 15 of 16 juli besluiten over het te verstrekken krediet.