Twaalf inwoners uit Enschede verrast met Koninklijke onderscheiding

26 april 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
12 inwoners van Enschede krijgen koninklijke onderscheiding

Foto: Snijders Fotografen

Twaalf inwoners van de gemeente Enschede zijn woensdagochtend 26 april tijdens de jaarlijkse lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Het heeft Koning Willem-Alexander behaagd om vier inwoners van onze gemeente te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Acht inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede spelde vanochtend bij elf inwoners het lintje op. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn spelde het lintje op bij de twaalfde Enschedese decorandus vanwege zijn verdienste voor de Apeldoornse samenleving.

Dit zijn de twaalf decorandi (in alfabetische volgorde) van de lintjesregen 2023 in de gemeente Enschede:

De heer Ludzert Barelds (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Medeoprichter van Tafeltennisvereniging Twekkelerveld. Hij heeft verschillende bestuursfuncties gehad en heeft in veel commissies gezeten. Nog steeds geeft hij met veel plezier trainingen. 

Mevrouw Jenny Bos - Corporaal (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Al meer dan 30 jaar vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Glanerbrug. Ze vervulde in de jaren 90 kostertaken en is onder andere betrokken bij het wekelijkse inloop uur voor ouderen, verspreiding van het nieuwsblad, verzorgt de koffietafel na de diensten. Daarnaast al meer dan 20 jaar vrijwilligster bij Liberein en de laatste jaren ook actief als vrijwilligster bij Manna in verzorgingshuis “De Wingerd”.

De heer Joop Hegeman (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Heeft veel betekend voor verschillende maatschappelijke projecten en organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, hulpverlening aan slachtoffers van de Tsunamiramp in Azië, de Stichting Free the Beloved Nepali Daughters en de Stichting House of Jesus for Disabled Freetown. Hij is ook ondersteuner en hulpverlener op persoonlijke titel van verscheidene mensen en vluchtelingen.

De heer Jaap Huisman (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Hij heeft zich jarenlang ingezet voor Lonneker, en nog steeds. Heeft als secretaris in het bestuur van de Dorpsraad gezeten. Daarnaast zet hij zich in voor verschillende sportverenigingen in Lonneker, zoals de IJsclub, Gymnastiek en Volleybalvereniging en de Wielervereniging. 

De heer Constant Hulshoff (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ruim 30 jaar secretaris geweest van de motorclub MC de Toerenteller en regelde tevens de jaarlijkse Grenstoertochten en Watermolen Toertochten. Daarnaast heeft hij veel betekend voor de Enduro motorsport. En hij is actief voor de oudste gymnastiekvereniging van Enschede, de ‘Gymnastiek en Schermvereniging Achilles’ (inmiddels zonder schermen).

De heer Albert van der Kaap (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Oprichter, redacteur en beheerder van de website histoforum.net. Histoforum is een website voor het geschiedenisonderwijs in Nederland en Vlaanderen met vakinformatie, lesmateriaal, toetsmateriaal en een didactisch magazine. De heer Van der Kaap levert hiermee een zeer waardevolle bijdrage aan het geschiedenisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

De heer Gerrit Pots (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ruim 40 jaar is hij penningmeester van de Agrarische Buurtkring Lonneker geweest. Vanaf de jaren 80 nauw betrokken bij de oprichting van het Dorpshuis Lonneker. Vanaf 2006 is hij beheerder van het Dorpshuis waar hij dag en nacht voor klaar stond. Hii was de stabiele factor van het Dorpshuis. Vorig jaar heeft hij het stokje van beheerder overgedragen maar blijft hand- en spandiensten verzorgen.

De heer Enno Sipkes (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meer dan 45 jaar actief betrokken bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede Oost afwisselend als ouderling, scriba, mediacommissie en koster.

De heer Pedro Swier (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Hij was betrokken en mede-initiator van de FC Twente Uitvaart en het FC Twente strooiveld. Hij is een voorloper en innovator van nieuwe technische mogelijkheden en nieuwe rituelen in de uitvaartsector. Hij heeft veel nevenactiviteiten vervuld als lid van het Team Postmortale Zorg van het Rampen Identificatie Team van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Zo is hij betrokken geweest bij o.a. de Vuurwerkramp in Enschede, Tsunami in Azië, Afriqiyah Airways crash in Tripolo, MH17 Ramp. 
Hij is bestuurslid van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) en bestuurslid van de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg).

De heer Michiel Tattersal (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden)

Hij is een autoriteit en vraagbaak voor alle collega’s op het gebied van ceremonies, tenues, exercitie en herdenkingen. En hij is kenner van historisch erfgoed en de geschiedenis van de KMAR. Oprichter van het Graeme Warrack Room, een historische plek op het terrein van de Koning Willem III kazerne. Hij realiseerde een ‘traditiekamer’ in de kazerne en zorgde voor terugplaatsing en restauratie van het Lieuwe Vaas monument. Ook is hij betrokken bij de jaarlijkse Airborne herdenking en de jaarlijkse herdenking bij het Keienmonument in Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft het lintje opgespeld, vanwege zijn verdiensten die allen plaatsvinden in de gemeente Apeldoorn.

De heer Jan Bonne Veldhuizen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Initiator en oprichter van het Diaconaal Platform Enschede. Als voorzitter van het Diaconaal Platform heeft hij zich sterk gemaakt voor een samenwerking met Stadsbank Oost Nederland. Onder andere door zijn inzet en betrokkenheid zijn de diensten Schuldhulpverlening, WMO-ondersteuning en het Formulier Advies Punt opgezet. Tevens is hij jarenlang vrijwillig actief betrokken bij de kerkgemeenschap “Harmony”.

Mevrouw Ine Vos - De Wilde (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Ruim 25 jaar is zij vrijwilligster geweest bij zorgorganisatie Livio waar ze onder andere de wandelclub heeft opgezet en begeleidt. Dit doet ze nog steeds. En ze ondersteunt bij verschillende activiteiten met hand en spandiensten en horecawerkzaamheden Tevens als vrijwilligster gewerkt in één van de winkeltjes van de zorglocaties.

Foto: Snijders Fotografen