Uitgeschreven tekst infographic gemeentebegroting 2022-2025

Op deze pagina staat de uitgeschreven tekst van de infographic gemeentebegroting 2022-2025.

Inkomsten: 779 miljoen euro

Lokale belastingen: 93,1 miljoen euro

 • Onroerende zaakbelastingen: 52 miljoen euro
 • Riool- en afvalstoffenheffing: 38 miljoen euro
 • Overige belastingen: 3,1 miljoen euro

Gemeentefonds: 411 miljoen euro

Andere inkomsten: 274,9 miljoen euro

 • Geld voor bijstand: 100 miljoen euro
 • Overige inkomsten: 97,9 miljoen euro
 • Aanpassing reserves: 49 miljoen euro
 • Grondexploitaties: 15 miljoen euro
 • Rente & opbrengst: 13 miljoen euro

Uitgaven: 779 miljoen euro

 • Zorg, werk, inkomen (sociaal domein): 377 miljoen euro 
 • Dienstverlening en organisatie: 160 miljoen euro
 • Volksgezondheid en milieu: 53 miljoen euro
 • Sport, cultuur en recreatie: 49 miljoen euro
 • Verkeer, vervoer en waterstaat: 39 miljoen euro
 • Volkshuisvesting en wonen: 38 miljoen euro
 • Onderwijs: 29 miljoen euro
 • Veiligheid: 20 miljoen euro
 • Economie: 14 miljoen euro

Zie ook: Gemeentebegroting 2022-2025