Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Oost

Stadsdeel Oost actiepunten

Stadsdeel Oost actiepunten 2021

De speerpunten zijn onderverdeeld naar thema’s en wijkspeerpunten.

Speerpunten per thema

Voorzieningen

 • Versterken van wijkwijzers en ontmoetingspunten
 • Organiseren van buurttafels om ideeën op te halen

Jeugd

 • Inzetten op bewegen en samenwerking met jongeren
 • Aandacht voor effecten op jongeren in en na Coronaperiode.
 • Versterken samenwerking jongerenwerk en Sportaal

Werken & Meedoen

 • Leren rondkomen met je inkomen en voorkomen van schulden
 • Inzetten op doorstroming van dagbesteding naar werk

Duurzaamheid & Circulair

 • Inzet op waterberging in het Wooldrik en de Leuriks
 • Vergroten biodiversiteit in wijken en op sportparken
 • Tegengaan illegale afvaldump

Openbare Orde & Veiligheid

•    Vergroten bewustwording gevaren ondermijning
•    Integrale aanpak op drugshandel
•    Ondersteunen veiligheidsinitiatieven

Wonen & Leven

 • We brengen Leuriks-Oost in uitvoering
 • Stimuleren spelen en ongeorganiseerd sporten

Speerpunten per wijk

Ribbelt, Stokhorst en Schreurserve

 • Ontwikkeling wijkboerderij ’t Volbert
 • Vitaal sportpark Schreurserve

Velve-Lindenhof

 • Vergroten betrokkenheid bij wijk
 • Verbeteren wijknetwerk

Varvik/Diekman en Hogeland

 • Ontwerp en voorbereiding Sportcampus Diekman
 • Tubanters als ontmoetingsplek in de wijk

Dolphia en Sleutelkamp

 •  Werken aan Droom van Dolphia
 • Jeugd draagt bij aan fijne wijk

Glanerbrug

 • Inzetten op samenwerking sportclubs
 • Visie Glanerbrug 2030

De Eschmarke

 • Programmeren Ecopark
 • Bewonersparticipatie Eschmarkerveld