Uitreiking Enschede Spelden

09 januari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Burgemeester Roelof Bleker heeft tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zes Enschede Spelden uitgereikt aan mensen die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet voor de Enschedese samenleving.

De zes mensen die dit jaar een Enschede-speld ontvangen zijn:

Stadsdeel Noord: Matthie Kroezen

Vanaf 2015 lid van de dorpsraad Lonneker en vanaf 2016 voorzitter. Zeer actieve en sociaal-maatschappelijke betrokken man, die altijd bereid is zich in te zetten voor de mensen en het dorp Lonneker. Een echte bruggenbouwer met oog en oor voor de vragen en problemen van de inwoners.
Zijn kennis en kunde, uit de tijd dat hij bij de gemeente werkte, kwamen goed van pas bij het tot stand brengen van vele projecten in het dorp Lonneker. Ook steekt hij de handen graag uit de mouwen en klust hij elke week met een groep mannen om in en rond het dorp. Hij schrijft iedere week in het Dorpsblad, hij is lid van het educatieteam van de Lonneker Molen en zet zich in voor de Marathon-Enschede en dan in het bijzonder voor de kidsrun.

Stadsdeel Centrum: Lex Pauka en Dédé Grützmacher

Lex Pauka is vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig en ontvangt de Enschede-speld op een ander moment.
Lex en Dédé vormen al jaren een tandem die de basis is voor de krachtige wijkraad Horstlanden Veldkamp. De wijkraad leeft in de wijk. Dat blijkt uit de drukbezochte openbare wijkraadsvergaderingen. Samen met Lex is Dédé, het gezicht van de wijkraad. Lex is al 14 jaar lid van de wijkraad en voorzitter en Dédé is als secretaris de spin in het web. Dat betekent niet dat ze alles voor de wijk oplost. Ze dagen inwoners uit om eerst zelf een oplossing te zoeken, zodat de wijkraad niet slechts een probleemoplosser is. De eerste vraag aan de inwoners is dan ook ‘Wat kunt u er zelf aan doen?’

Stadsdeel Oost: Immy Trap – van den Tol

Immy staat altijd voor iedereen klaar en vooral als het gaat om voetbalclub Vosta. Al meer dan veertig jaar is ze de stille kracht bij Vosta. Vosta zit in haar hart en ze ziet de vereniging en het clubhuis als ontmoetingspunt voor de wijk Schreurserve. Daar weet ze steeds meer vorm aan te geven. Sinds 2017 maakt ze deel uit van de wijkbudgetcommissie Ribbelt- Stokhorst – Schreurserve met Vosta als de vaste vergaderlocatie. Ze zet de deur altijd open voor initiatiefnemers die een locatie zoeken. 
Samen met andere betrokken wijkbewoners is ze initiatiefnemer om een wijkraad op te richten om zo sociale activiteiten en ontmoeting in de wijk in verenigingsgebouw van Vosta mogelijk te maken.

Stadsdeel West: Miranda Meerman - Kort

Miranda zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van Usselo en stond mee aan de wieg van het plan voor het Dorpsplein Usselo. Ze heeft de Buurtkring Usselo en ondernemers enthousiast gemaakt voor de realisatie en uitvoering van het nieuwe dorpshart. Ze streek plooien glad, hield mensen bij de les, zocht naar extra subsidies en verbeterde het plan met nieuwe ideeën zoals de fietsherstelzuil. 
Zo was ze een belangrijke schakel tussen de direct omwonenden, het dorp, de gemeente en politiek. 
Zonder haar inzet was het Dorpsplein Usselo niet zo’n mooi, gezellig en bepalend onderdeel van het dorp geworden.  

Stadsdeel Zuid: Henk Lucas

40 jaar geleden begon Henk als vrijwilliger begonnen bij verzorgingshuis De Posten naast zijn reguliere baan als Sinterklaas en u maakte filmpjes van bijzondere momenten in de Posten. Nadat hij afgekeurd was stortte hij zich vol op het vrijwilligerswerk. Hij treedt daarmee niet op de voorgrond maar doet wat nodig is. Zo brengt hij mensen de huisarts of het ziekenhuis, deed en bracht in corona tijd boodschappen rond, deed klusjes bij mensen in of rond het huis. Hij ondersteunt de Kaartmiddag en de Bingo van de Ouderensoos in het wijkcentrum De Helmer en is bij de Posten postbezorger. Bij Erve Leppink is hij zo’n 20 uur per week actief met allerlei klusjes, de tuin en de verzorging van de dieren.