Links en Partners Vastgoed

We zijn in diverse samenwerkingsverbanden en netwerken actief:

  • Bouwstenen voor Sociaal

We participeren in Bouwstenen voor Sociaal, een landelijk opererende netwerkorganisatie op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Samen met woningcorporaties, adviseurs en gemeenten helpen we elkaar verder.
www.bouwstenenvoorsociaal.nl

  • CREME Nederland 

We zijn lid van CREME Nederland. CREME staat voor Corporate Real Estate Management Executives.
Dit is een onafhankelijk corporate real estate eindgebruikersplatform waarbij kennisoverdracht, netwerken en uitwisselen van praktijkervaringen centraal staan.
www.cremenederland.nl

  • Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie van praktijkdeskundigen bij gemeenten, onderwijsadviesbureaus en ROC's die zich bezighouden met het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en VNG op deze dossiers.
www.lvo-onderwijs.nl

  • Sportruimte huren

In Enschede kun je bij Sportaal een sportruimte (of zwemwater) huren. Verenigingen, scholen, organisaties of individuen kunnen bij Sportaal terecht, zowel structureel als eenmalige huur. 
sportaal.nl

  • Vastgoedrapportage Twente

De Stichting Vastgoedrapportage Twente draagt zorg voor versterking van het Vastgoednetwerk en voor de implementatie van het monitoringsonderzoek van het vastgoed in Twente.
www.vastgoedrapportage.nl