Strategie op Vastgoed

Op 9 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de vernieuwde ‘Strategie op vastgoed’ en bijbehorende spelregels vastgesteld. De eerdere versie van 2015 is op een aantal kleine punten aangepast. Conclusie, na er twee jaar mee gewerkt te hebben, is dat de hoofdlijnen van de strategie nog steeds prima passen binnen het gemeentelijke beleid: de gemeente heeft alleen vastgoed in bezit dat in de markt niet te krijgen is of te duur is en waarvoor een beleidsreden is. Het beleidskader maakt weloverwogen vastgoedbesluiten mogelijk en laat zien of het bezit of de huur van bepaald vastgoed nodig is om bepaalde doelen te bereiken. Het beleidskader is van toepassing op alle vastgoed(initiatieven) binnen de gemeente. Dus ook op initiatieven die buiten het VBE geïnitieerd worden. Om het beleidskader optimaal te laten werken is nauwe samenwerking tussen het VBE, de stadsdelen en de overige betrokken programma’s nodig, zodat een integraal beeld ontstaat van de activiteiten en het vastgoed dat hiervoor nodig is. 

Via onderstaande links kunt u de stukken inzien.