Vastgoedbedrijf Enschede, wat doen we?

Vastgoedbedrijf Enschede is namens de gemeente Enschede eigenaar van al haar vastgoed. We vervullen de rol van portefeuillemanager, vastgoedbelegger en vastgoedbeheerder. Vanuit deze drie rollen is een compacte organisatie gebouwd die College en Gemeenteraad ondersteunt en adviseert bij haar taak als vastgoedeigenaar. Om deze rollen goed in te vullen, houden we ons bezig met de volgende werkzaamheden:

Vastgoedmanagement

 • Verhuur van vastgoed aan gemeentelijke diensten en voornamelijk maatschappelijke partners
 • Het in stand houden van de vastgoedportefeuille door het laten uitvoeren van technisch beheer en onderhoud
 • Tijdelijk beheer van objecten

Advies en portefeuillemanagement

 • Herontwikkeling, nieuwbouw, verbouw, afstoten of slopen van een gebouw
 • Portefeuillemanagement en portefeuille optimalisatie
 • Accommodatiebeleid

Vastgoedontwikkeling en bouwmanagement

 • Haalbaarheidsstudies 
 • Opstellen programma van eisen 
 • Aannemersselectie
 • Projectmanagement in de ontwikkel- en uitvoeringsfase
 • Toepassing Wet Bibob

Technisch beheer

 • Prestatiecontracten onderhoud
 • Onderhoudsplanning
 • Verduurzaming
 • Verbouwingsmogelijkheden 
 • Bouwkundige en installatietechnische aspecten

Onderwijshuisvesting

 • Nieuwbouw en uitbreiding scholen
 • Afhandeling schades
 • Verzekering schoolgebouwen
 • Bekostiging en inroostering bewegingsonderwijs
 • Verhuur kinderopvang
 • Huisvestingsbeleid en verordening 
 • Prognoses en telgegevens

Administratie en ondersteuning

 • Huurprijsberekeningen 
 • Huurcontracten 
 • Tijdelijke verhuur 
 • Vastgoedinformatie 
 • Meerjaren vastgoedexploitatie

Vastgoedportefeuille

Vastgoedbedrijf Enschede heeft momenteel een omvang van 142 panden en 69 gronden. De waarde van de panden in de vastgoedportefeuille bedraagt circa 128 miljoen Euro met een huuropbrengst van circa 13 miljoen Euro.
De vastgoedportefeuille van het Vastgoedbedrijf Enschede ziet er per januari 2017 op hoofdlijnen als volgt uit: 

 • 17 Cultuuraccommodaties 
  (theater, muziekcentrum, musea en historische gebouwen) - 45.645 m²
 • 32 Kantoren / Bedrijfspanden 
  (bedrijfsverzamelgebouwen en gemeentelijke kantoorhuisvesting) - 84.447 m²
 • 7 (voormalige) Onderwijsgebouwen - 7.908 m²
 • 56 Sportaccommodaties 
  (gymlokalen, sporthallen, kleedgebouwen en ijsbaan) - 54.385 m²
 • 20 Welzijnsaccommodaties 
  (wijkcentra, buurthuizen, jeugd- en jongerencentra, speeltuingebouwen en scouting) - 13.691 m²
 • 10 Woningen 
  (waaronder enkele strategische panden die in gebruik zijn als woning) - 2.846 m²
 • 69 Beheergronden 
  (speeltuinen, sportvelden en agrarische gronden) - 264.000 m²