Gemeente Haaksbergen draagt onderhoud vastgoed over aan vastgoedbedrijf gemeente Enschede

09 augustus 2017

De gemeente Haaksbergen wil het onderhoud aan het eigen vastgoed overgedragen aan Enschede. Het beleid ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed, zoals het bepalen van huurprijzen blijft wel in Haaksbergse handen.

Door de werkzaamheden op het gebied van dagelijks onderhoud, contractonderhoud en onderhoud na klachten uit te besteden aan de buurgemeente, wil Haaksbergen het onderhoud verder professionaliseren. Nadat de functie van gebouwenbeheerder jaren geleden is vervallen, is namelijk ook de gebouw-technische kennis binnen de gemeente verdwenen. Enschede beschikt daar wel over. Die gemeente heeft een eigen vastgoedbedrijf dat alle taken, zoals het technisch beheer van gebouwen, uitvoert. Overigens werkt Enschede op het gebied van dagelijks onderhoud, contractonderhoud en onderhoud na klachten samen met één marktpartij. Met de overdracht van de werkzaamheden haakt Haaksbergen aan bij die werkwijze. Alleen nog voor het groot onderhoud kunnen lokale ondernemers een offerte uitbrengen.

Het uitbesteden van de werkzaamheden aan het gemeentelijk vastgoed past binnen de gemeentelijke visie op bestuur en organisatie.