Veel gestelde vragen over grondwateroverlast

Wie is verantwoordelijk voor het grondwater?

In de Waterwet is vastgelegd dat:

  • De gemeente zorg draagt voor in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen tegen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand in relatie tot de bestemming.
  • Perceeleigenaren verantwoordelijk zijn voor het grondwater op hun eigen terrein.

Wat doet de gemeente aan de grondwaterproblemen?

Dit staat beschreven In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP). 

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020(GRP) staat dat maatregelen getroffen worden als sprake is van te hoge risico’s in een groot gebied en gedurende een langere periode en als het doelmatiger is om hier als gemeente maatregelen te treffen. Bepalen of dit aan de orde is gebeurt op een risicogestuurde manier. Hierbij geldt dat:

  • de gemeente zich beperkt tot maatregelen die water in kruipruimten bestrijden.
  • de gemeente niets doet aan lekke kelders; dat is een bouwkundig probleem.
  • de gemeente niets doet aan woningen vanaf 1993; die moeten waterdichte begane grond vloeren hebben.

Welke maatregelen kan ik treffen tegen grondwateroverlast?

Enschede heeft samen met de andere Twentse gemeenten en het Waterschap de website Twents waternet ingericht. Hier is informatie te vinden wat u tegen grondwateroverlast kunt doen.

Waar moet ik met mijn grondwater naar toe?

De gemeente heeft een ontvangstplicht. U kunt dit water bij voorkeur op een hemelwaterriool, of op oppervlaktewater aansluiten. Indien er geen andere mogelijkheid is, kunt u dit ook aansluiten op het gemengde rioolstelsel. Vraag deskundig advies hoe u dit moet doen.

Welke maatregelen neemt de gemeente tegen natte kelders?

Het waterdicht maken van kelders behoort tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Hoe kan het dat mijn kelder nat is terwijl het al zo lang droog is?

Over het algemeen kan het grondwater tot ca. 0,5 meter beneden het maaiveld worden aangetroffen. In perioden van langdurige droogte kan de grondwaterstand dalen tot meer dan 1,5 meter onder het maaiveld. Bij diepere kelders die lek zijn, kan dan nog steeds sprake zijn van vochtoverlast.