Evacuatie

Wanneer een calamiteit zo ernstig is dat u de omgeving moet verlaten, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht via Radio Oost of een rondrijdende geluidswagen. Hier vindt u informatie wat u dan moet doen.

Wat kan ik doen?
In geval van evacuatie moet u het volgende doen:

  • Sluit gas, licht en water af.
  • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
  • Sluit uw woning af.
  • Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.

U krijgt ook te horen welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Dat kan uw eigen vervoermiddel zijn, maar mogelijk laat de situatie dat niet toe. In dat geval wordt er voor vervangend vervoer gezorgd.

Mag u met eigen vervoer, dan gelden de volgende regels:

  • Neem zo veel mogelijk anderen mee.
  • Luister naar de verkeersinformatie via Radio Oost.
  • Volg de route die de politie aangeeft.
  • Ga naar het opvangcentrum dat via Radio Oost wordt bekendgemaakt, of ga naar familie of vrienden buiten het getroffen gebied.

Moet u met het openbaar vervoer, dan hoort u op welke manier u wordt vervoerd en waar de opstapplaatsen zijn. Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren wordt speciaal vervoer geregeld door de leiding van de instellingen waar zij zich op dat moment bevinden.

Wat moet ik nog meer weten over opvang en verzorging?
Wanneer u de omgeving moet verlaten door een grootschalige calamiteit dan zorgt de gemeente voor een locatie waar slachtoffers worden opgevangen en verzorgd. Het hangt af van de ernst van een calamiteit of en wanneer u naar uw huis terug kunt keren. Indien noodzakelijk wordt ervoor gezorgd dat u kunt overnachten, dat u te eten krijgt en dat u zich kunt wassen.

De gemeente heeft alle mogelijke locaties die zouden kunnen worden ingericht als opvangcentrum in kaart gebracht. Zo kan na een calamiteit snel een opvangcentrum worden ingericht. Mocht u worden opgevangen dan is het van groot belang dat u zich laat registreren. Dat voorkomt veel ellende bij mensen die mogelijk naar u op zoek zijn en dan kan de gemeente u later benaderen voor eventuele vragen.

Een groot deel van de informatie over crisisbeheersing en rampenbestrijding staat ook in de Calamiteitengids gemeente Enschede. Deze kunt u ophalen bij één van de gemeentelijke instellingen. Bovendien staat deze gids op de gemeentelijke veiligheidssite.

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 053 (netnummer niet nodig).
Vanuit het buitenland kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer +31 53 4818181.
Of via aov@enschede.nl